Grip

Tussen volledige keuzevrijheid, keuzemogelijkheid en ‘keuzevrijheid afschaffen’ zit heel veel lucht. In de discussie over het verdwijnen van het grootste deel van de restitutiepolissen is die nuance even naar de achtergrond verdwenen.

Het zal geen verrassing zijn als de drie zorgverzekeraars die voor 2024 nog wel een restitutiepolis bieden – Menzis, ASR en Aevitae – in de nabije toekomt ook tot een andere keuze komen. Maar dat het zorgaanbod voor de verzekerde daarmee beperkt zou zijn tot ‘die arts of geen arts is natuurlijk niet waar. Zoals hoogleraar marktordening in de zorg Marco Varkevisser (Erasmus Universiteit) terecht opmerkt, bestaat binnen de naturapolis een ruime keuze aan gecontracteerde zorgaanbieders, en geldt voor ongecontracteerde zorg het hinderpaalcriterium.

“Zij zullen het op prijs stellen als de zorgverzekeraars werk maken van grip krijgen op de zorgkosten”

De opmerking van Varkevisser dat vrije artsenkeuze iets anders is dan altijd honderd procent vergoeding van zorg, zal bij een aantal mensen in het verkeerde keelgat schieten. Toch is het logisch wat hij zegt. De mensen die nu te hoop lopen tegen het verdwijnen van restitutiepolissen, zijn dezelfde mensen die zich druk maken over de premiestijgingen voor de zorgverzekering voor 2024. Zij zullen het op prijs stellen als de zorgverzekeraars werk maken van grip krijgen op de zorgkosten, om nog verdere premiestijgingen in 2025 en de jaren daarna te voorkomen. Daar is wel wat voor nodig. Van iedereen.

Delen