Groeiambitie

Zelfstandige Klinieken Nederland heeft geen behoefte aan een nieuw hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg. In plaats daarvan bepleit het in een brief aan de informateur en de Tweede Kamer een apart hoofdlijnenakkoord voor de planbare zorg.

Dat ZKN het financieel kader duidelijk wil verbinden aan de zorginhoudelijke doelen, zoals het schrijft, klinkt op zich begrijpelijk. De vraag is alleen wat precies die zorginhoudelijke doelen zijn en wiens doelen dit zijn. ZKN schrijft namelijk ook dat het de bedoeling van dat aparte hoofdlijnenakkoord is om ‘te helpen om het Passende Zorg-concept van NZa en Zorginstituut Nederland uit te bouwen naar een omvattende, praktische invulling daarvan’. Maar het hanteert daarbij het uitgangspunt dat electieve zorg geen keuze is en dat is toch echt wel bediscussieerbaar. Medisch handelen is immers niet altijd het enige of het best passende antwoord op een zorgvraag.

‘Medisch handelen is niet altijd het enige of best passende antwoord op zorgvraag’

Een hoofdlijnenakkoord dat ‘de patiënt faciliteert in het maken van de juiste keuze voor de juiste zorg op de juiste plek’ vergt dat de patiënt inzicht heeft in wat de juiste keuze is, en dus wat passende zorg is. Dit op voorhand al vertalen als ‘ruimte creëren om ondernemende, innovatieve zorgverleners hun toegevoegde waarde te kunnen laten leveren’ houdt daar geen rekening mee. Het klinkt toch vooral als wat een omfloerste manier om te zeggen: ‘Faciliteer onze groei’. Wie de politiek discussie over de zorg van de afgelopen jaren heeft gevolgd, weet dat de overheid daarin niet per se een actieve rol voor zichzelf weggelegd ziet.

Delen