Groen sparen en beleggen

Wie meer dan 21.330 euro op een spaarrekening heeft staan, betaalt over het bedrag daarboven 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Deelnemers in een groenfonds zijn daarvan vrijgesteld. De groene voor- en nadelen op een rijtje.

Tekst: Martijn Reinink

 

Voorheen waren er meerdere beleggingsvormen die een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing opleverden. “Per 1 januari 2013 zijn deze fiscale faciliteiten afgeschaft voor sociaal-ethisch en cultureel beleggen”, vertelt Ben van der Sluis, adviseur bij VvAA belastingadviseurs en consultants. “Dat betekent dat nu alleen nog voor groene spaartegoeden en beleggingen een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing van toepassing is.”

Toename populariteit
In 2015 levert sparen of beleggen in een groenfonds een vrijstelling van vermogensbelasting op tot een bedrag van € 56.928,-. Voor stellen geldt het dubbele: € 113.856,-. “Een behoorlijk voordeel ten opzichte van het normale heffingsvrije vermogen van € 21.330,- of samen met een partner € 42.660,-”, concludeert Van der Sluis. “Met name door de extreem lage spaarrentes zien we op dit moment de populariteit van groen sparen en beleggen toenemen. Vooral mensen met een substantieel vermogen maken gebruik van de fiscale faciliteiten van een groenfonds. Al kan ik me
ook voorstellen dat iemand uit ideële motieven in zo’n fonds spaart of belegt.”

Naast de vrijstelling krijgen deelnemers in groenfondsen nog een extra heffingskorting van 0,7 procent over de waarde van het groen belegde bedrag, tot een maximum van Ä 56.928,- en voor stellen € 113.856,-. Van der Sluis: “In totaal levert groen sparen of beleggen dus een voordeel van 1,9 procent op als we dat vergelijken met gewoon sparen of beleggen.” Deze rekensom lijkt een reden voor iedereen met vermogen in box 3 zich te wenden tot een groenfonds. “In het algemeen is het wel zo dat de rendementen in deze fondsen niet heel hoog zijn”, merkt Van der Sluis op. “De spaarrentes liggen lager dan bij een ‘gewone’ bank. Het zijn de fiscale voordelen die mensen over de streep moeten trekken. Want of iemand nu groen spaart of groen belegt en dus meer risico neemt, één ding is zeker: ook bij laag rendement is er dat voordeel van 1,9 procent.”

Veel banken in Nederland bieden groene spaar- of beleggingsvormen aan. Doordat zij het geld uit een groenfonds moeten investeren in projecten met een Groenverklaring, kunnen nieuwe spaarders en beleggers echter niet altijd bij elk groenfonds terecht. Wie een beschikbaar fonds heeft gevonden en groen wil sparen, kan een waardepapier kopen met een vaste waarde, een vaste looptijd en een vaste rente. Na afloop van de looptijd wordt de volledige inleg terugbetaald. Per bank kan de benaming van zo’n waardepapier verschillen. Bij de ene heet het een groenobligatie, bij de andere een groencertificaat of een groenbankbrief. Wie groen wil beleggen, kan aandelen kopen in een groenbeleggingsfonds via de effectenbeurs of bij het fonds zelf. De groenfondsen keren dividend uit, afhankelijk van de resultaten van groene projecten waaraan zij leningen verstrekken.

Positief effect
Alle projecten die gefinancierd worden uit een groenfonds, moeten een Groenverklaring hebben. “Deze vraagt de bank namens een organisatie of bedrijf aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland”, legt Van der Sluis uit. “Het project moet een positief effect hebben op milieu en natuur, en daar zijn strikte eisen aan verbonden.” Of iemand die zijn praktijk bijvoorbeeld duurzaam wil verbouwen zich tot een groenfonds kan wenden, betwijfelt Van der Sluis. “Dat lijkt me geen sinecure. Zo’n verbouwproject valt immers niet binnen de categorieën Natuur, Biologische landbouw, Landbouw en Duurzame grondstoffen, die bestaan bij de aanvraag van een Groenverklaring.”

Zeker is dat lenen uit een groenfonds voor een groenproject interessant is. Doordat geld wordt ingelegd door spaarders en beleggers die profiteren van een belastingvoordeel, kunnen banken leningen uit dit fonds tegen een lagere rente verstrekken. Van der Sluis: “Het rente-tarief voor financiering uit een groenfonds voor projecten met een Groenverklaring ligt gemiddeld 1 procent lager dan bij een ‘gewone’ geldverstrekker.”

Delen