GGD’en hebben meer geld nodig

financiën / Door gebrek aan financiën geen versterking publieke gezondheidszorg

De personeelskrapte bij de GGD is mede ingegeven door een gebrek aan structurele, financiële middelen.

GGD’en werken toegewijd aan het herstel van de publieke gezondheidszorg. Zo luidt de titel van het IGJ-rapport dat afgelopen maand verscheen, maar uit de rondgang van de Inspectie langs 24 GGD’en blijkt ook dat zij aan versterking van de publieke gezondheidszorg niet toekomen. Vooral door een gebrek aan financiële middelen.

De meeste GGD’en – vooral die buiten de Randstad – hebben een groot tekort aan personeel. De instroom van nieuwe artsen en verpleegkundigen blijft al jaren achter bij de geraamde benodigde aantallen. Dat heeft, zo valt te lezen in het IGJ-rapport, met name gevolgen voor de jeugdgezondheidszorg (Volgens een aantal GGD’en lijkt de kritische grens te worden bereikt), de infectieziektebestrijding (Veel IZB-teams zijn overbelast) en de forensische geneeskunde (De tekorten zijn nijpend). Ook zijn er te weinig vertrouwensartsen en medisch milieukundigen.

Deze personeelskrapte is, zo geven de GGD’en aan, mede ingegeven door een gebrek aan structurele, financiële middelen. Voor de financiering zijn zij grotendeels afhankelijk van de gemeenten. Die bepalen de taken en hoeveel geld ze daaraan willen besteden en dat is belemmerend voor het (door)ontwikkelen van een langetermijnbeleid en voor het binden en behouden van personeel, zo staat in het rapport te lezen.

Delen