Groenfondsen

Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat het belangrijk is om verantwoord om te gaan met onze leefomgeving. Het terugdringen van uitstoot met schonere auto’s, energiezuinige apparaten en vastgoed met betere energielabels draagt daaraan bij. De overheid vindt schone lucht ook belangrijk en beloont daarom ‘groen gedrag’ onder meer met milieusubsidies.

Het levert in elk geval een goed gevoel op, maar soms kost groen gedrag geld, zoals de koop van CO2-compensatie voor de boot naar Terschelling. Milieuvriendelijk handelen kan echter ook geld opleveren als u groen bezig bent met uw portemonnee. Bij bepaalde groene beleggingen geniet u een extra heffingskorting (van momenteel 0,7 procent per jaar) en betaalt u geen box 3-heffing (die op dit moment kan oplopen tot circa 1,6 procent per jaar). Dit fiscale voordeel geldt – totdat de overheid van gedachten verandert – over een waarde van maximaal circa € 57.000,- per persoon.

Overheid beloont groene portemonnee

Op de site van de Belastingdienst staan negen erkende instellingen die investeren in projecten voor milieubescherming, zoals het financieren van verduurzaming van gebouwen. Er zijn groene deposito’s met een vaste rente, maar die zijn momenteel allemaal gesloten voor nieuwe toetreding. Daarnaast zijn er groenfondsen. Die fondsen hebben elk een eigen karakter qua rendement en risico; hun koersen kunnen omhoog, maar ook omlaag. Het is belangrijk dat u eerst de fondsdocumentatie leest, waaronder in elk geval de ‘essentiële beleggersinformatie’. Groenfondsen zijn mogelijk een optie als u surplus vermogen heeft om te beleggen, risico wilt en kunt lopen en het milieu een warm hart toedraagt.

De peildatum voor uw box 3-beleggingen is 1 januari. Er is voor die tijd altijd veel vraag naar groene beleggingen en het aanbod van groene projecten loopt daarmee helaas niet synchroon. Daarom sluiten veel groenfondsen richting het einde van het kalenderjaar al dan niet tijdelijk hun deuren voor nieuwe toetreders. Wie het eerst komt…

Laat u bij sparen en beleggen altijd goed adviseren.

 

Delen