Grote families

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

Enige tijd geleden las ik een artikel met uitspraken van de heer Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland. Hij opperde dat we de zorg alleen kunnen vernieuwen in goede samenwerking tussen patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars. Hoe eens kan ik het met hem zijn. Wat hij echter antwoordt op de vraag wie macht heeft, bevreemdt mij. Hij vindt namelijk dat zorgaanbieders de machtigste partij zijn als je scherp kijkt. Nou zie ik heel goed, maar bespeur dat in de eerste lijn absoluut niet. Ik zal aangeven waarom niet.

Onlangs was ik bij een interessante bijeenkomst waarin uitleg werd gegeven over de zorginkoop bij paramedici, farmacie en bij de wijkverpleging en GGZ. Als logopedist ken ik de zorginkoop voor ons vak, maar het bleek dat de vier grote verzekeraars absoluut dezelfde strategie inzetten, ongeacht de beroepsgroep. En er zijn duidelijke trends waarneembaar bij alle vier. Verder bleek dat de datum om bezwaar aan te tekenen tegen het beleid veelal erg naar voren was gehaald.

De verzekeraars hebben goed gekeken naar wat hen veel werk kost en daar willen ze graag vanaf. Het kwaliteitsbeleid wordt aangepakt, waarbij (Ont)Regel de Zorg niet voorop staat, en het contracteren vanuit groepen en collectieven wordt beperkt. Ook benchmark, describing en cessieverbod kwamen aan bod. Er zal meer gecontroleerd worden, zoals bij terminale zorg, en sommige formulieren moeten niet een- maar tweemaal getekend worden! Ik luisterde als zorgaanbieder maar ook als klant en werd hier absoluut niet blij van. Ik denk zelfs dat politici hiervan geschrokken zouden zijn.

Toch meende Zorgverzekeraars Nederland deze week een brief te moeten schrijven aan een commissie van VWS waarin zij aangaf dat wet- en regelgeving voor hen kan knellen. Zorgverzekeraars zeggen zich in te spannen om contracteren nog meer lonend te maken. Wij ervaren dat niet en bemerken dat ze veel vrijheden hebben gekregen en die ten volle benutten. De gevolgen van niet tekenen voor de klant en voor ons zijn groot.

Verplicht zorgverzekeraars achter de naam van de polis de koepelnaam te vermelden

Het doel van hun schrijven is volgens mij onder meer dat de politiek zich op de zorgmarkt gaat begeven en het de ongecontracteerden lastig gaat maken. In de brief wordt benadrukt dat afspraken samen worden gemaakt met zorgaanbieders. Ik lees echter weer nieuwe eisen waarvan de financiering veelal weer op ons bordje komt.

Op het laatst wordt vermeld dat verzekeraars bij het overstapseizoen volgens de NZa de juiste informatie geven aan hun klanten. Wij bemerken echter veel onduidelijkheid en diezelfde NZa tikte hen op de vingers in verband met de polisbrij. Ik wil de zorgverzekeraars graag helpen transparanter te zijn. Mensen weten vaak niet onder welke koepel hun verzekering valt. Hierbij mijn voorstel om zorgverzekeraars te verplichten achter de naam van de polis de koepelnaam te vermelden. Dat scheelt ons ook uitzoekwerk bij het bepalen welke prestaties ingekocht zijn.

Net als dat wij een roepnaam en familienaam hebben zouden we bijvoorbeeld kunnen spreken over :  Pro Life/ Achmea, Hema/Menzis, Nationale Nederlanden/CZ, VvAA/ONVZ, Bewutz/VGZ, Promovendum/Iptiq ( via volmacht), Ditzo/ ASR en ga zo maar door.

Ik kan u ‘verzekeren’ dat er grote families, bij zitten. Het is dan voor ieder duidelijk met wie men te maken heeft.

2 Reacties Reageer zelf

  1. Karin Derks Karin
    Geplaatst op 11 april 2019 om 18:11 | Permalink

    Wij zorgaanbieders kunnen nauwelijks gezamenlijk onderhandelen over contracten. We worden daarvan weerhouden door ‘waakhonden’ als ACM bijv. Gezamenlijk onderhandelen is kartelvorming. Ook onze eigen beroepsvereniging verschuilt zich daar achter. Ik vind jouw idee simpel en doeltreffend. Men ziet dan meteen dat de grote zorgverzekeraars niets anders zijn.. dan een kartel!

  2. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
    Geplaatst op 12 april 2019 om 09:37 | Permalink

    Dank Karin voor reageren. Onze organisatiegraad is inderdaad zeer beperkt.