Grote mond

Wie in de stoel van de tandarts zit, kan aan heel veel dingen denken. Maar ‘Ik zit hier bij een miljardenbedrijf’ zit daar waarschijnlijk niet bij. Toch kan dit inmiddels zomaar het geval zijn, nu de Nederlandse groep tandartspraktijken Curaeos wordt overgenomen door het Duits-Zwitserse bedrijf Colosseum Dental Group.

Op de website van Colosseum lezen we: ‘Wij bieden moderne tandheelkunde van hoge kwaliteit ter behoeve van patiënten, tandartsen, collega’s en aandeelhouders’. Voor veel mensen in de zorg zal die laatste partij nog even wennen zijn.

Maar van een bedrijf dat actief is in Europa en de Verenigde Staten en dat met deze overname een omzet zal hebben van pakweg anderhalf miljard euro is die aandeelhouder natuurlijk wel onontkoombaar van de partij.

“Zorg is handel, aan handel valt geld te verdienen en dus zien investeringsbedrijven kansen.”

De beloften van Colosseum zijn niet gering. Een eigen academie. Cutting edge digitale scantechnologie. Patiëntvriendelijke behandeltechnologieën. Best in class management systemen voor de teams.

En dat alles om te zorgen dat in de tandheelkunde de definitieve omslag wordt gemaakt van restauratie naar preventie, from cure to care. Iedereen levenslang een gezond gebit dus. Zo op het oog een ambitie waar je moeilijk tegen kunt zijn.

Toch zal niet iedereen staan te springen bij het gegeven dat onze mondzorg op deze schaal corporate business wordt. Maar wie achterom kijkt, ziet dat die strijd al lang gestreden is. Niet alleen in de mondzorg trouwens, maar in veel meer geledingen. Zorg is handel, aan handel valt geld te verdienen en dus zien investeringsbedrijven kansen.

Zo simpel is dat. Nu wil de theorie dat iedere beweging tot een tegenbeweging leidt. In dit geval zou die tegenbeweging een terugkeer naar kleinschaligheid zijn. Maar wie durft daar nog in te investeren?  

Delen