Gun het tijd

Het hele jaar al horen we wethouders van gemeenten spreken over ‘de transformatie na de decentralisatie’. Geen loze kretologie, want de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten bewerkstelligen was één ding. Zorgen dat inwoners hun rol oppakken in het informele circuit zodat minder een beroep hoeft te worden gedaan op de formele zorg is vers twee.

In de provincie Limburg is via verschillende zogenaamde proeftuinen al veel in het werk gesteld om op de decentralisaties voor te bereiden. In een interview dat ik had voor De Eerstelijns zei gouverneur Theo Bovens van Limburg: “Met de decentralisaties van zorgtaken naar de gemeenten zagen we dat die proeftuinen ons veel hadden opgeleverd. De partijen die nodig zijn om die decentralisatie te laten slagen, hadden elkaar al gevonden. Dat gaf ons een voorsprong in het bewerkstelligen van de transformatie die nu aan de orde is, om de burger aan het roer te krijgen.”

Limburg hoopt die opgebouwde voorsprong nu voor ‘de transformatie na de decentralisatie’ te verzilveren door WeHelpen in te zetten. Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen van de provincie Limburg noemt WeHelpen “een aansprekend initiatief waarin mensen zelf hun rol kunnen nemen om tot grotere zelfredzaamheid te komen.”

Wat heel goed is, is dat alle betrokken partijen inzien dat het niet zinvol is deze aanpak al na een half jaar te evalueren. “Mensen zijn nog niet zo goed in staat hun zorgvraag te formuleren”, merkt Bovens terecht op, “tot voor kort werd dit altijd gedaan voor hen.” Hij heeft gelijk, het heeft tijd nodig om wortel te schieten in de Limburgse samenleving. Welke provincie volgt?

Delen