Half vol/half leeg

Het is goed dat Stichting Zilver Wonen aandacht vraagt voor het feit dat driekwart van de 70-plussers nog geen initiatief heeft genomen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ze zullen wel moeten, die zeventigplussers, want alternatieven zijn er alleen nog voor mensen met een hoge Wlz-indicatie of voor mensen die bereid zijn om geld uit te geven om te verhuizen naar een woonomgeving die zelfstandig wonen met 24/7 nabijheid van zorg garandeert.

Toch is het een beetje een glas halfvol/glas half leeg nieuwtje dat we hier lezen. De berichtgeving vermeldt immers ook dat 24 procent van de ondervraagden al wel maatregelen heeft genomen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ze hebben het toilet aangepast bijvoorbeeld, steunbeugels in de badkamer geplaatst en het bad door een inloopdouche vervangen. Bedenk hierbij dat het overheidsbeleid dat erop gericht is mensen ook bij toenemende kwetsbaarheid langer thuis te laten wonen nog relatief nieuw is in verhouding tot het decennialang in stand gehouden beleid om mensen een op de leeftijd en gezondheidstoestand afgestemde woning – bejaardenhuis, verzorgingshuis, verpleeghuis – te bieden. In dat licht bezien is het bepaald niet slecht dat nu al een kwart van die zeventigplussers maatregelen heeft genomen.

Ook is duidelijk een markt aan het ontstaan van bedrijven die oplossingen aanbieden waarmee verantwoord thuis kunnen blijven wonen bij toenemende kwetsbaarheid mogelijk wordt. Wie op internet bijvoorbeeld zoekt naar aanbieders van inloopdouches vindt er genoeg. Dergelijk aanbod zal de komende jaren alleen maar toenemen.

Delen