Handen af

Tot degenen die waarschuwen dat de overheid toch vooral niet te veel regie moet terugpakken over de zorg, voegt zich nu Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg. Opvallend gezien haar politieke signatuur – PvdA – want deze partij benadrukt in haar verkiezingsprogramma juist dat ze het ‘doorgeschoten marktdenken’ in de zorg wil beteugelen.

Meurs verbaast zich over deze roep van PvdA en andere partijen en plaatst ertegenover dat niet die ‘vermaledijde marktwerking’ het probleem is, maar juist het feit dat de overheid de teugels wil aanhalen en weer strenger in control wil zijn over de zorg. Doe dat nou niet overheid, is haar niet mis te verstane boodschap.

‘Overheid kan voorwaardenscheppend zijn, maar niet uitvoerend en zeker niet in control’

Haar stelling dat maatwerk bij uitstek iets is dat de overheid niet kan leveren, komt op een goed moment. Juist nu verzoeken Menzis, Zilveren Kruis en CZ het volgende kabinet om de zorgverzekeraars meer ruimte te geven voor een regionale aanpak van preventie. Ook de vierde grote zorgverzekeraar, VGZ, wil hier werk van maken. Preventie is bij uitstek een onderwerp dat om een regionale aanpak vraagt. In een vergrijzende omgeving als Twente zal de nadruk in preventieprogramma’s immers op heel andere zaken moeten liggen dan in andere delen van het land, waar bijvoorbeeld ggz-problematiek of het opgroeien van kinderen in achterstandswijken op de voorgrond staat.

De overheid kan hierin voorwaardenscheppend zijn, maar niet uitvoerend en zeker niet in control. Gelet op de beloftes en geboden in de verkiezingsprogramma’s kan het geen kwaad dat iemand met de status van Pauline Meurs dit de partijen nog even nadrukkelijk onder de neus wrijft.

Delen