Handtekening

Een beurs voor de masterfase van geneeskundestudenten? Wellicht is de eerste reactie van veel mensen: jij verdient het later wel terug als je gaat werken. Die medisch specialisten verdienen een prima salaris tenslotte. Toch valt er wat te zeggen voor de online handtekeningenactie die de studenten zijn begonnen om een beurs van 280 euro per maand te krijgen. Ze bouwen immers met 38.000 euro een fors grotere studieschuld op dan de 26.000 euro die het Centraal Planbureau had becijferd voor alle universitaire studenten vanwege het leenstelsel. En hun studielast van vijftig tot 55 uur per week laat weinig ruimte voor bijbanen die de studieschuld kunnen compenseren.

Verdienen deze studenten later inderdaad het geld wel terug om de studieschuld af te lossen? Dat valt nog te bezien in het snel veranderende zorgveld. Op dit moment is het voor jonge klaren in ieder geval nog niet zo eenvoudig om aan de slag te komen en niet iedereen voelt ervoor om uit te wijken naar het buitenland voor werk. Begrijpelijk als je eenmaal op een leeftijd bent gekomen waarin huwelijk en kinderen in het spel komen.

Natuurlijk kun je zeggen: dan moeten ze maar geen geneeskunde gaan studeren. Maar als teveel jongeren inderdaad de beslissing nemen om toch maar voor bedrijfskunde of rechten te gaan, hebben we op termijn toch echt wel een probleem. Je zou wellicht als compromis kunnen stellen dat een beurs alleen wordt toegekend aan studenten die kiezen voor een studierichting die leidt tot werk binnen een discipline die aansluit bij de bevolkingsontwikkeling. Oncologie, interne geneeskunde (diabetes) en ouderenzorg zijn dan disciplines waaraan te denken valt. Maar voordat over dit soort zaken consensus is bereikt in Nederland polderland zijn de initiatiefnemers van de handtekeningenactie al lang en breed klaar met hun studie.

Delen