Hans van der Linde

Van mailtjes van Hans van der Linde – door hemzelf ‘signalementen’ genoemd – word je bepaald niet vrolijk. Dat begint al bij de onderwerpen: ‘Gewiekste farmamarketing gaat miljarden kosten, maar Nederland slaapt nog’ (9 april 2019), ‘Zinloze cholesterolverlaging en misleidende conclusies’ (24 mei 2019), ‘De mythe van medicamenteuze cholesterolverlaging’ (17 augustus 2019), ‘Boerenbedrog met woorden’ (8 oktober 2019). ‘Omkoping als marketinginstrument’(13 oktober 2019) en ‘Bronnen en belangenverstrengelingen’ (27 oktober 2019). Soms zijn het hele lappen treurigstemmende tekst en dan ook nog zonder mooie plaatjes: eigentijds volk – met of zonder artsenbul – haakt zo al na tien zinnen af. Schrijf na twee, drie giftige betogen over farmaceutische ellende eens een lekker zonnig stukje over pillen! Maar de eerlijkheid gebiedt mij wel op te biechten dat ik mij voor deze signalementen heb opgegeven.

Wat wil zo’n klokkenluider zonder ophouden als Hans van der Linde (1943) bereiken? Wat bezielt deze vechtjas? Wat zit er achter zijn ‘activisme’ zoals hij zijn strijd tegen de farmaceuten omschrijft? Zijn jeugd (‘Ik ben opgegroeid met de dichotomie van goed en kwaad’), zijn militaire ‘loopbaan’ (vier jaar bij de luchtmacht), zijn negatieve ervaringen met dokters toen zijn kinderen ziek werden (Hij is zijn naïviteit gewoon iets eerder kwijtgeraakt dan zijn collega’s), zijn beoordelingen van nascholingen voor huisartsen bij de LHV (Ooit bleek ‘lesmateriaal’ voornamelijk uit verkapte reclame te bestaan.) of zijn leeftijd (Hoe ouder ik word, hoe starder ik word, omdat ik steeds word bevestigd in mijn gelijk).

Ik heb een heilig ontzag voor deze man

Maar laat ik het ook nu maar direct ‘bekennen’: ik heb een heilig ontzag voor deze man. Terwijl ik mij weleens stort op ‘akkefietjes’ in onze zorgsector waarbij het hooguit om een paar miljoen gaat, signaleert deze ‘activist’ wantoestanden die – toegespitst op een paar topics – wereldwijd de hele medische branche hebben geïnfecteerd; en dan hebben wij het wel over miljarden.

Hans van der Linde blinkt in iets uit, wat ik zelden ervaar: na vele signalementen komt er nog steeds geen einde aan mijn verbijstering. Wanneer ik – zoals in het signalement van 27 oktober 2019 – lees dat de European Society of Cardiology en de Nederlandse richtlijncommissie Cardiovasculair risicomanagement met een streefwaarde van 1,8 mmol/l voor LDL-cholesterol de rode loper uitleggen voor medicamenteuze cholesterolverlaging, waarvan het nuttig effect verwaarloosbaar is, dan wordt het zwart voor mijn ogen. Door belangenverstrengeling van beide commissies zitten duizenden artsen in de tang: ze worden – gedicteerd door richtlijnen –  gedwongen om met betrekking tot cholesterolverlaging een aanvechtbaar, ja voor veel patiënten zelfs averechts werkend beleid te volgen.

Waarom komt er geen massaal verzet? Wanneer reguliere geneeskunde zich baseert op wetenschap, dan moet hierbij toch een andere koers worden ingeslagen? Nog erger: waarom ga ik gewoon door met het slikken van eenmaal daags Fluvastatine 20 mgr? Deze cholesterolverlager kost per capsule € 3,19. Op jaarbasis (€ 1.164,35) kan ik voor hetzelfde bedrag ’s morgens de Volkskrant (€ 395,95) en ’s avonds NRC Handelsblad (€ 552,-) laten bezorgen. En dan blijft er nog voldoende geld over voor een paar lekkere etentjes.

U kunt zich per e-mail opgeven voor de gratis signalementen
van Hans van der Linde ; 
hvanderlinde@zeelandnet.nl

Delen