Hardleers

Wie dacht dat het boek ziekenhuisfusies in Nederland zo langzamerhand wel definitief gesloten was, komt bedrogen uit. Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis willen fuseren om met elkaar afspraken te kunnen make die ‘zich richten op het optimaliseren van de patiëntreis’.

De formulering vormt een mooi cadeaupapiertje, maar daaronder zit een presentje waarvan het nog maar de vraag is wie er blij van zal worden. De patiëntreis optimaliseren is zeker waardevol, maar is daarvoor een fusie nodig? Het vraagt vooral om samenwerking, waarbij bovendien nog komt kijken dat die patiëntreis zich niet beperkt tot de muren van twee ziekenhuizen. Een boodschap die NVZ-voorzitter Ad Melkert zich ook ter harte mag nemen. Zijn pleidooi voor een breed en langjarig investeringsakkoord voor de ziekenhuiszorg werpt de vraag op of hij dit al afdoende heeft gedaan, maar dit terzijde.

De patiëntreis optimaliseren is zeker waardevol, maar is daarvoor een fusie nodig?

Terug naar die voorgenomen fusie dus. De Autoriteit Consument & Markt is nog niet heel erg overtuigd van de noodzaak ervoor. In het verleden heeft deze waakhond zich – laten we het voorzichtig zeggen – niet heel erg streng getoond in het beoordelen van fusieaanvragen. Uit het onderzoek dat ze tot nu toe heeft verricht, concludeert ze dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg ermee onder druk kunnen komen te staan.

Ja, dat heb je zo met ziekenhuisfusies. We gaan zien welke lessen ze heeft geleerd.

Delen