Heel jammer

Een paar maanden geleden stelde minister Edith Schippers nog dat de premie voor de basis zorgverzekering 2017 hooguit € 3,50 zou stijgen. Toen DSW vervolgens bekendmaakte dat het de premie met maar liefst € 9,25 verhoogde zei Schippers aanvankelijk niet te willen reageren omdat ze wilde afwachten tot alle premies bekend waren. Vervolgens reageerde ze toch weer wel om uit te leggen dat zorgverzekeraars een buffer moeten hebben voor slechte tijden, maar niet meer geld achter de hand moeten houden dan nodig is.

Daarna ging even de rem eraf en erkende ze dat er een ‘mogelijk verschil’ bestaat tussen de raming en de uiteindelijke zorgpremie, maar dat de zorgverzekeraars over voldoende reserves beschikken om de premies betaalbaar te houden. En nu alle premies bekend zijn – en haar ongetwijfeld een beetje tegenvallen – zegt ze het ‘heel jammer’ te vinden dat de premies ‘een stuk hoger uitvallen dan gedacht’. Let op de woordkeus: er staat dus ‘dan gedacht’ en niet ‘dan ik had gedacht’. De afstand die dit creëert tot haar eerdere uitlatingen is vast niet toevallig. En ze onderstreept die nog eens door te benadrukken dat niet zij, maar de zorgverzekeraars zelf de premie bepalen.

“Het getuigt van een enorme taalbeheersing om soms helemaal niets te zeggen”

Helemaal waar. Maar als je nu minister bent, en dus heel goed weet dat je het hier over een onderwerp hebt waarover je geen controle hebt, waarom doe je dan toch al die uitspraken? Onwillekeurig kwam me die prachtige zin van Godfried Bomans voor de geest: “Het getuigt van een enorme taalbeheersing om soms helemaal niets te zeggen.” Wat mis ik die man.

Delen