Herstel

De medisch-specialistische zorg is weer bijna terug op haar oude niveau, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Afgelopen maand meldden zich zelfs opvallend veel nieuwe patiënten bij de medisch specialist.

“We kennen nog geen onderzoekresultaten die aantonen in hoeverre dit schadelijke gevolgen heeft voor patiënten”

Verderop in de berichtgeving wordt deze ontwikkeling gekenschetst als ‘herstel’ en de Federatie Medisch Specialisten gebruikt die term eveneens. Op zich ook een begrijpelijke term natuurlijk: door de coronacrisis kon veel zorg enkele maanden niet worden geleverd en die zorg begint nu weer op gang te komen.

De vraag is alleen wel in hoeverre dit herstel een terugkeer naar de oude situatie moet betekenen. We hebben ook gehoord dat een deel van de zorg die de afgelopen maanden niet is geleverd zou verdampen. En we kennen nog geen onderzoekresultaten die aantonen in hoeverre dit schadelijke gevolgen heeft voor patiënten – of juist niet.

De uitkomsten van zulk onderzoek spelen wel een rol om te bepalen in hoeverre het genoemde herstel nodig of zelfs wenselijk is. Daarnaast spelen natuurlijk de ontwikkelingen rond de juiste zorg op de juiste plek, waarin het de bedoeling is zorg te verplaatsen, vervangen of voorkomen.

In het woensdag verschenen advies Stimuleren van passende zorg en digitale zorg stelt de NZa dat de zorg nu vooral prikkels kent die sturen op productie. Dit ombuigen naar prikkels die sturen op ervaren kwaliteit van leven van patiënten en ervaren kwaliteit van zorg valt ook te interpreteren als een vorm van herstel.

Tot zover voor nu, tijd voor vakantie. Mijn volgende blog leest u hier op maandag 10 augustus.

Delen