Het negatieve van nu

BRN radio interviewde gisteren interim-bestuursvoorzitter Norbert Hoefsmit van het nu net failliete ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. De interviewer probeerde Hoefsmit uit zijn tent te lokken over de vraag of de marktwerking de hoofdschuldige is van dit faillissement. Hoewel die niet ontkende dat de marktwerking heeft meegespeeld, ging zijn antwoord toch een wat andere richting uit. “Ik denk dat dit zeker heeft meegewerkt om een goed stelsel te krijgen”, zei hij namelijk. “Ik denk dat het negatieve van nu uiteindelijk weer kansen biedt voor de toekomst.”

Hoe moeten we dit interpreteren? Eén interpretatie is: misschien is het helemaal zo slecht nog niet dat dit is gebeurd, omdat we er uiteindelijk iets beters voor terugkrijgen. Na enig aandringen gaf Hoefsmit toe dat ditzelfde nog op meer plaatsen in Nederland gaat gebeuren.

De medisch specialisten hebben al aangegeven het ziekenhuis te willen overnemen. Zij vonden de verbouwing die vorig jaar is gedaan in een poging meer patiënten naar het ziekenhuis te trekken helemaal niet nodig. Hoefsmit weersprak dit niet en omschreef die verbouwing zelfs als ‘een soort wanhoopsdaad’. Als hij hierin gelijk heeft, zal hierover in de afwikkeling van het faillissement nog niet het laatste woord gesproken zijn. Van bestuur en toezichthouders wordt beleid verwacht, geen wanhoopsdaden.

Inmiddels is een opnamestop afgekondigd en zijn de 250 medewerkers ontslagen. Patiënten moeten naar Leeuwarden of Drachten. Gezien de reisafstanden (respectievelijk 35 en 41 minuten) zou er ruimte moeten blijven bestaan voor een basisziekenhuis in Dokkum. De plannen daarvoor van de medisch specialisten zijn nog onvoldoende concreet, vindt Hoefsmit. Dat zullen ze dan snel moeten worden. Op Loek Winter hoeven ze in ieder geval niet te wachten als overnamekandidaat. ‘Geen tijd’, liet hij me weten.

Delen