Het Roer Moet Om – Samen Dapper voor de Zorg

In de oproep Samen Dapper voor de Zorg stelt actiecomité Het Roer Moet Om dat politieke partijen de moed missen om eerlijk te zijn over de onvermijdelijke keuzes in de zorg. “Ze houden de kiezer in de waan dat iedereen altijd en op elke leeftijd de allerbeste zorg kan krijgen. Concrete maatregelen voor grote zorgvraagstukken ontbreken in veel verkiezingsprogramma’s. Politici moeten keuzes maken en durven zeggen wat er allemaal niet kan.” De zorg is ‘chefsache’, aldus het actiecomité, dat daarom de lijsttrekkers oproept zich uit te spreken tijdens een speciaal verkiezingsdebat op 21 januari in Carré. VvAA faciliteert het debat, omdat ze als netwerkorganisatie partijen op het gebied van maatschappelijke onderwerpen wil verbinden en ondersteunen.

Het actiecomité dringt aan op een ‘deltaplan’ om de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden. Samen Dapper voor de Zorg vat de noodzakelijke keuzes samen in tien punten. Zo moeten politici benoemen wat wel en niet uit de publieke middelen betaald kan worden. Terwijl zij bouwen aan een goed stelsel, moeten ze – binnen vastgestelde kaders – de inhoud van de zorg aan de professionals overlaten en het ‘georganiseerde wantrouwen’ inruilen voor vertrouwen in diezelfde zorgverleners. De oproep breekt daarnaast een lans voor de kwetsbaren in de samenleving, die niet de dupe mogen worden van het dogma van ’eigen regie’.

Lef tonen

De opstellers onderstrepen dat elke preventiemaatregel om de volksgezondheid te verbeteren ‘futiel’ is zolang de overheid het roken niet uitbant. De politiek moet het lef tonen om roken uit het publieke domein te verdrijven. Diezelfde moed die de opstellers vragen bij het maken van heldere politieke keuzes en eerlijke campagneboodschappen.

Nationaal debat

Het actiecomité Het Roer Moet Om, dat eerder succesvol actie voerde voor hervormingen in de huisartsenzorg, roept op tot een voortgaand publiek debat met de hele samenleving over de koers van de zorg met als start het nationaal debat Politieke Keuzes in de Zorg, dat Het Roer Moet Om op 21 januari in Carré organiseert. Alle lijsttrekkers zijn hier voor uitgenodigd.

De oproep Samen Dapper voor de Zorg is te lezen op www.hetroermoetom.nu.

Delen