Het roer om

Wie mij heeft gevolgd of kent, weet dat het onderwerp mij al lange tijd aan het hart gaat. De laatste tijd zelfs in toenemende mate. De situatie in de gezondheidszorg waarbij regeldruk en controledrang zorgprofessionals uitputten en de relatie met de patiënt steeds vaker en heviger onder druk komt te staan, dwingt me ertoe stelling te nemen. Als voorzitter van Vereniging VvAA, als voormalig arts en als mens. Want er is een vraag die zich tegenwoordig steeds dwingender aan me opdringt: wat mag barmhartigheid eigenlijk kosten?

We moeten terug naar de menselijke maat

Barmhartigheid, mededogen, empathie, compassie. Sleutelbegrippen in ons werk en onze werkrelaties. Maar ze zijn niet terug te vinden in DBC’s of DOT’s en ze zijn niet om te rekenen in tijd of euro’s. De patiënt voelt zich niet meer gekend en de professional bezwijkt bijna onder de druk. Een buitenproportionele druk, opgelegd door het systeem dat in crisis lijkt. Een crisis die nog eens verergert omdat voor de behandeling ervan gekozen is voor het opleggen van steeds meer mechanistische regels. Waardoor het te weinig over de inhoud en te veel over de middelen gaat.

We moeten terug naar de menselijke maat. Naar de fysiotherapeut die niet vooral druk is met zijn administratie, de medisch specialist die tijd heeft om naar de patiënt te luisteren en de huisarts die gewoon een huisbezoek kan afleggen omdat hij dat nodig vindt. Zonder specifiek declarabele reden. Het bestuur van Vereniging VvAA gaat zich uitdrukkelijk bezighouden met het faciliteren van zorgprofessionals als het gaat om het terugbrengen van (com)passie in de zorg. Want het roer moet om en samen kunnen we daarvoor zorgen. Via Arts en Auto houden we u op de hoogte van onze initiatieven.

Lees ook Regeldruk en kosten van Dienie Koolen-Goossens

Delen