Regeldruk en kosten

Onlangs heb ik een BHV cursus afgerond. Dit ben ik uit hoofde van mijn eigen praktijk wettelijk verplicht. Ik heb daar geleerd hoe ik branden kan blussen en het reanimeren is weer opgefrist. Wat me opviel is dat er gehamerd werd op eigen veiligheid. En dat je beter even kunt vragen aan omstanders of ’t bloesje van het slachtoffer los mag, want je weet nooit wat er van je gedacht wordt. Een verbanddoos en brandblusser moet ik nog aanschaffen. Het omgaan met een AED  viel nog niet mee en dat daar dus veel verschillende types van zijn in Nederland leek weer een staaltje van commercie.

We hebben de WGBO die de rechten en plichten van patiënt en hulpverlener beschrijft en terecht stelt dat het behandelplan besproken moet worden met de patiënt. Dan heb je de Meldcode en het calamiteitenplan en zijn er verder regels vanuit de zorgverzekeraars omtrent administratie en declareren. Bovenal is er echter een beroepsvereniging die waakt over de kwaliteit en daarvoor richtlijnen en protocollen opstelt. De zorgverzekeraars maken daar dankbaar gebruik van en zijn blij met elke regel die vastgelegd wordt.

Wanneer er echter een onderzoek komt naar de tijdsinvestering of onkosten gerelateerd aan de behandeling van hun klant zien we ineens veel zorgverzekeraars niet zo snel deze data overnemen. Dat een beroepsvereniging uitgaat van de hoogst mogelijke kwaliteit van een behandeling zorgt ervoor dat de uitvoering hiervan in de praktijk onnoemelijk veel tijd kost en investeren in cursussen en materiaal erg kostbaar is. Dit lijkt steeds minder in lijn met de vergoedingen voor de zorgaanbieder.

Regelmatig lees ik berichten dat leden van beroepsverenigingen in de zorg het vastleggen van vele gegevens om de behandeling transparant te maken beu zijn en dit afreageren op het bestuur van die vereniging. En er wordt gewezen naar zorgverzekeraars die zelf verre van transparant zijn en die in hun voorlichting aan de klant regelmatig fouten maken. De regels van declareren zijn steeds ingewikkelder geworden en al met al groeit de regeldruk de zorgaanbieder boven het hoofd.

Er is steeds meer vraag naar protocollen en richtlijnen en vanuit het oogpunt van hoge kwaliteit worden de eisen steeds aangescherpt. Het lijkt echter wel dat de verzekeraar zich op een markt begeeft waarin een gulden een daalder waard is. Het werken vanuit een marktkraampje is voor ons echter niet mogelijk en de investeringen in tijd en geld rijzen de pan uit. Bij wie moeten we zijn om dit allemaal in de hand te houden?

Delen