Het ‘SMARTste’ meisje van de klas

Voor de verandering nu eens geen geklaag over de vele administratie in de zorg maar een ode eraan. Het is goed dat we zo veel vastleggen over de diagnose van onze patiënten en over de doelen die we stellen. Natuurlijk doen we dat specifiek, meetbaar, acceptabel en realistisch. Stel je voor dat je uit zou gaan van de optimale omstandigheden van de modelpatiënt? Het stellen van een tijdspad is lastig maar nodig. We moeten er wel voor waken dat de S niet van stress wordt, de M niet van moeten, de A niet van ‘als dit niet gebeurt dan’..  de R van regelzucht en de T van te veel tijd!

Ik merk tijdens de cursussen Doelgericht en SMART dat sommige collega-logopedisten de hete adem van de zorgverzekeraar in hun nek voelen. Dat maakt dat gedacht wordt dat we de richtlijnen van onze beroepsvereniging van de verzekeraars moeten volgen. Een intrinsieke motivatie om bij te dragen aan het transparant en meetbaar maken van hetgeen we doen heeft zoveel meer effect. Het blijkt dat veel zaken al gedocumenteerd worden of duidelijk in het hoofd zitten. De wil om het meer transparant te maken is er zeker. De tijdsinvestering is echter de bottleneck want dat je niet veel kunt registreren in aanwezigheid van de patiënt is, als je de werksituatie van een logopedist kent, wel duidelijk. We zijn een beroepsgroep die al ontzettend veel vastlegt in erg uitgebreide verslagen zoals  die aan derden, die essentieel zijn voor de ontwikkeling en behandeling van onze patiënt. We lijken daarin soms zelfs het braafste meisje van de klas, gezien het feit dat we dit blijven doen terwijl we de rekening vaak nergens neer kunnen leggen.

Dat we een slag moeten maken om duidelijk aan te tonen dat de zorg die we leveren zinnig is, is heden ten dagen voor ieder een feit. De patiënt verdient doelmatige en kwalitatief goede zorg. Dat vergt scholing, overleg, goed onderzoek, werken volgens richtlijnen en goede administratie. Het patiëntcontact is maar een onderdeel van de behandeling en er is daarnaast zeer veel nodig om je doelen te behalen. Ik ben SMART genoeg om dat te zien, de NZa ook. Nu alle zorgverzekeraars nog.

Delen