Hinderpaal

Zeggen dat het voorstel van minister Ernst Kuipers om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aan te passen ‘gevoelig’ (Volkskrant) ligt, is een fors understatement.

Het onderwerp lag ruim tien jaar geleden al op tafel. De discussie over de in dit artikel cruciale term ‘hinderpaalcriterium’ was toen onderwerp van juridische strijd die tot op hoog niveau werd uitgevochten. Toen waren het de zorgverzekeraars die de hoogte van dit hinderpaalcriterium wilden kunnen bepalen, nu wil Kuipers dat het ministerie dit kan doen. Op zich is dat een slimme aanpassing.

Geld is doorgaans een goede prikkel om mensen dingen te laten doen, of nalaten

Kuipers kleedt het onderwerp in zijn communicatie erover constructief in door te stellen dat de vrije artsenkeuze blijft bestaan, maar dat mensen wel een prikkel moeten ervaren om gebruik te maken van gecontracteerde zorg. Geld is doorgaans een goede prikkel om mensen dingen te laten doen, of nalaten.

Toch is het de vraag of Kuipers nu wel voor elkaar krijgt wat zijn voorganger Edith Schippers eerder niet lukte. De Raad van State moet nog een advies uitbrengen over zijn voorstel voor aanpassing van artikel 13 en daarna moeten zowel de Tweede als de Eerste Kamer er akkoord op geven. In 2014 bleek de Eerste Kamer de onoverkomelijke hinderpaal voor Schippers.

Delen