Hinderpaalcriterium moet blijven

Drukke werkzaamheden of niet, het wordt weer tijd dat ik een blog schrijf voor de website van Arts & Auto. En niet om de minste reden: als het kabinet haar zin krijgt geldt straks bij de toepassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet het zogenoemde ‘hinderpaalcriterium’ niet meer. Dan krijgen patiënten de nota van de hulpverlener voor wiens zorgverlening zíj wel gekozen hebben maar hun zorgverzekeraar niet, niet vergoed. In mijn eerste column voor deze website, bijna twee jaar geleden, heb ik aan dit onderwerp ook aandacht besteed. De op handen zijnde wijziging van artikel 13 is namelijk niet alleen onbegrijpelijk, maar lijkt me met het oog op het doel om de zorg betaalbaar te houden en zorgvernieuwing te stimuleren ook onverstandig.

Waar gaat het om? In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet is vastgelegd dat indien de patiënt voor een niet door de zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder kiest, de zorgverzekeraar de vrijheid heeft om zelf te bepalen in welke mate hij de nota van de zorgaanbieder vergoedt. Zij het dat niets vergoeden niet mag. Om niet te veel aan de willekeur van zorgverzekeraars overgeleverd te zijn, verwijst de Memorie van Toelichting naar het in de Europese jurisprudentie ontwikkelde ‘hinderpaalcriterium’. Dat wil zeggen dat het voor de patiënt wel mogelijk moet blijven om voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te kiezen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat uitgerekend twee liberale partijen – VVD en D’66 – die individuele vrijheid zo hoog in het vaandel hebben staan, de keuzevrijheid van een groot deel van de patiënten in ons land aanmerkelijk wil beperken.

Door het hinderpaalcriterium nadrukkelijk niet van toepassing te verklaren, komt er nog meer macht bij zorgverzekeraars te liggen. Dat is ook de bedoeling oordelen de voorstanders, want dan kan de zorgverzekeraar nog beter selectief inkopen. Selectief inkopen is inderdaad gewenst, maar de vraag is of zorgverzekeraars in alle gevallen wel zuivere en doordachte afwegingen maken. Per slot van rekening is het mensenwerk. Men kent elkaar, bouwt een band op, rekent op elkaar en kan moeilijk van elkaar afscheid nemen. Zo hebben nieuwkomers op de markt moeite om de bestaande marktpartijen van hun plaats te verdringen. Een fraai voorbeeld van de toegevoegde waarde van het hinderpaalcriterium van artikel 13 is Psychiatrie Rivierenland te Tiel. Twee jaar geleden opgezet door een bevlogen en zeer gewaardeerde psychiater die als voormalige PAAZ-psychiater gemangeld was geraakt in de cultuur van een zeer grote, logge, regionale GGZ-instelling. De dominante zorgverzekeraar zag haar aanvankelijk niet staan, maar de psychiater zette door, besteedde al haar eigen geld aan haar eigen initiatief en leende geld bij familie en bekenden om haar ambitie, een door professionals geleide GGZ-instelling waarin psychiatrie en somatiek verbonden zijn, waar te kunnen maken.

De patiënten gingen massaal naar haar over, de verwijzers eveneens. Een bewijs voor haar dat ze op de goede weg was, maar het zorgcontract bleef vooralsnog uit. Het vooruitzicht dat uiteindelijk haar inspanningen beloond zouden worden, ook al zou dat voor voorlopig 60% tot 80% van het marktconforme tarief zijn, gaf haar niettemin hoop en dus energie. Intussen heeft haar vasthoudendheid haar met terugwerkende kracht een contract met de dominante verzekeraar opgeleverd en werkt zij met succes hard aan het opbouwen van een goede relatie met de zorgverzekeraars. Maar wel dankzij het hinderpaalcriterium. Zonder dat criterium was Psychiatrie Rivierenland er niet gekomen en had de zorgverzekeraar niet de gelegenheid gekregen om de toegevoegde waarde van een door professionals geleide en lean en mean opgezette GGZ-instelling te onderkennen. Een nieuwe kijk op zorgverlening met een hoger kwaliteits- en serviceniveau en tegen lagere kosten!!

Niet gecontracteerd worden door zorgverzekeraars, maar wel zorg willen aanbieden aan naturaverzekerden betekent voor een zorgaanbieder dat hij óf genoegen moet nemen met een lagere omzet, omdat de nota door de zorgverzekeraar niet volledig aan de patiënt vergoed wordt en de patiënt het resterende deel niet kan of wil betalen en/óf dat hij meer kwaliteit en service moet bieden dan de concurrenten waardoor patiënten bereid zijn een deel van de nota zelf te betalen. In beide gevallen zouden zorgverzekeraars daarin geïnteresseerd moeten zijn: óf de kosten van gecontracteerde zorg kunnen blijkbaar omlaag en/óf het kwaliteits- en serviceniveau moet omhoog. Kortom, het hinderpaalcriterium is juist een instrument dat door zorgverzekeraars uitstekend benut kan worden bij haar selectieve inkoop. Het hinderpaalcriterium dient dan ook ons zorgstelsel!

Delen