Invloed van de zorgprofessional IV

De kosten van de gezondheidszorg blijven stijgen en zorgverzekeraars krijgen steeds meer invloed. De zorgprofessional die in deze situatie de kwaliteit van zorg wil bewaken én zakelijk overeind wil blijven, moet zorgen dat hij goed op de hoogte is van relevante ontwikkelingen. En daarnaast is samenwerking met andere professionals cruciaal. 

 

De kosten van de gezondheidszorg stijgen elk jaar weer: én in euro’s én als aandeel van ons nationaal inkomen en de overheidsuitgaven. De verwachting is dat dit ook de komende decennia het geval zal zijn. Zelfs al zouden we met z’n allen bereid zijn een groter aandeel van ons nationaal inkomen aan de zorg te besteden, dan nog moet er iets gebeuren. In 2006 zijn bij de herziening van het zorgstelsel instrumenten ingevoerd om een afvlakking van de kostenstijging te kunnen realiseren. Instrumenten die door zorgverzekeraars benut kunnen worden bij de inkoop van de zorg. Als we niet uitkijken, wordt de macht van de zorgverzekeraar ook nog eens drastisch versterkt. Dat is een gruwel voor zorgprofessionals. Maar daar kunnen zij wel wat aan doen.

In deze laatste aflevering van de artikelenreeks over de invloed van de professional wordt per branche kort ingegaan op enkele ontwikkelingen. Ontwikkelingen waarop de professional invloed kan uitoefenen als hij bereid is tot samenwerking. Want met het enkel najagen van het eigenbelang wordt uiteindelijk zelfs de betreffende professional niet gediend. Samenwerking leidt tot invloed. Maar dan moet de zorgverzekeraar niet om de professionals heen kunnen. En niet omdat zij een machtsblok in de onderhandelingen over prijs en kwaliteit en verdeling van zorgvragen vormen, maar simpelweg omdat de samenwerking multidisciplinair is en leidt tot verschuiving van zorg, efficiëntere zorgprocessen, minder overhead, kostenbesparingen en waar nodig een hogere kwaliteit.
De gezondheidszorg verandert ingrijpend voor zorgprofessionals. Medisch specialisten zullen in de toekomst een deel van hun werkzaamheden buiten de ziekenhuismuren gaan verrichten. Toelating tot meerdere ziekenhuizen of een verhuizing liggen in het verschiet en het toekomstige inkomen is in zekere zin ongewis. Hoe slaan de zorgprofessionals zich door alle ontwikkelingen heen? Door invloed uit te oefenen. Daarover schrijft VvAA consultant Bart Doornbusch een serie van vier artikelen. Dit is de vierde en laatste aflevering.

Lees verder (pdf).

 

 

 

Delen