Invloed van de zorgprofessional III

Een veelgehoorde opvatting is dat met alle artsen in loondienst de kosten minder zullen stijgen, omdat dan de prikkel om verrichtingen te doen weg is. Anderen denken dat er dan meer artsen nodig zijn, waardoor de besparing uitblijft. Bart Doornbusch stelt dat het onderscheid tussen dienstverband en vrije vestiging in de toekomst minder gekunsteld zal zijn. 

 

Als in de politiek of de samenleving wordt geroepen dat artsen in loondienst moeten, gaat het eigenlijk alleen om de medisch specialisten. Dat huisartsen in loondienst moeten, hoor je weinig. Andere zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten of verloskundigen, worden al helemaal met rust gelaten over dit onderwerp. Zij drukken zo gering op de totale zorgkosten, dat de noodzaak om deze beroepsgroepen in loondienst te krijgen niet wordt gevoeld. Daarom beperk ik me hier tot de medisch specialisten. Niet zozeer vanwege de roep om het dienstverband, maar vanwege de ontwikkelingen in de bekostiging die hen mogelijk die richting opdrijven. Huisartsen doen er goed aan deze ontwikkelingen te volgen, voor het geval dat het bekostigingsschot tussen ziekenhuiszorg en huisartsenzorg op termijn gaat vervagen of verdwijnen.

Een belangrijk kantelmoment in de zorg wordt 1 januari 2015; althans als het voornemen om dan integrale bekostiging in de ziekenhuiszorg in te voeren ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zolang dat voornemen niet van de agenda is, moeten we ervan uitgaan dat met ingang van 2015 prijsafspraken worden gemaakt zonder de scheiding tussen honorarium en instellingskosten. Deze prijsafspraken worden tussen het instellingsbestuur en de zorgverzekeraar/patiënt gemaakt. Vervolgens zal de medisch specialist in vrije vestiging met het instellingsbestuur over zijn honorarium moeten onderhandelen.
De gezondheidszorg verandert ingrijpend voor zorgprofessionals. Medisch specialisten zullen in de toekomst een deel van hun werkzaamheden buiten de ziekenhuismuren gaan verrichten. Toelating tot meerdere ziekenhuizen of een verhuizing liggen in het verschiet en het toekomstige inkomen is in zekere zin ongewis. Hoe slaan de zorgprofessionals zich door alle ontwikkelingen heen? Door invloed uit te oefenen. Daarover schrijft VvAA consultant Bart Doornbusch een serie van vier artikelen in Arts en Auto. Dit is aflevering 3.

Lees verder (pdf).

Delen