Houtskoolschets

Sinds afgelopen vrijdag mag iedereen commentaar leveren op de Houtskoolschets acute zorg. De eerste reactie op Medisch Contact is erg op de man en dus weinig verheffend. En ook op Twitter waren de afkeurende reacties (‘Het volgende slachtoffer van politici die wel dadendrang kennen en een geurspoor willen achterlaten, maar geen kennis van de praktijk hebben’, ‘Dit kost levens’) soms weinig constructief.

Een beschouwing in de Volkskrant gisteren was ook kritisch, maar bood gelukkig wel meer inhoud. Zij schetst helder waarom verandering nodig is: partijen werken onvoldoende samen, op de ene SEH is het veel te druk terwijl het op de andere juist veel te rustig is, en er dreigt een enorm personeelstekort. Van de oplossingsrichtingen die in de houtskoolschets worden genoemd, kunnen partijen zich in de eerste – één centraal spoedtelefoonnummer – wel vinden.

Kritische reacties op voorstellen tot hervorming acute zorg

Maar dan begint het. Een nieuwe vorm van acute zorg in een integrale spoedpost? Dat vereist samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. ‘Het slechtste van twee werelden’, vindt David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, want waar huisartsen terughoudend handelen, blijven medisch specialisten zoeken tot ze alle medische problemen kunnen uitsluiten. Een kwestie van gepaste financiering misschien, zonder perverse prikkel?

Nog kritischer zijn de reacties op het voorstel voor minder volwaardige SEH’s, want dat betekent concentratie van acute zorg. En daarmee ziekenhuizen die straks geen SEH meer hebben, wat het profiel van een ziekenhuis vergaand aantast. Maar dit idee terzijde schuiven met de opmerking dat de coronacrisis heeft laten zien hoe druk bezet IC’s kunnen zijn, is toch al te makkelijk. Het typische van een crisis is immers dat die de uitzondering is, niet de norm.

Delen