Huisarts in krimpgebied

Je weet dat het verkiezingstijd is als politieke partijen zich ineens gaan bezig houden met maatschappelijke vraagstukken die verre van nieuw zijn en waaraan ze voorheen niet of nauwelijks aandacht schonken. We zien dit nu gebeuren bij regeringspartij CDA, die het probleem van het huisartsentekort in de buitengebieden op de agenda zet en stelt dat dit moet worden aangepakt.

Het is duidelijk weer verkiezingestijd

Het tijdschrift van de Landelijke Huisartsen Vereniging (toen nog De huisarts in praktijk geheten, nu De dokter) besteedde al in 2003 aandacht aan de problematiek van opvolging in krimpgebieden, onder de kop ‘Red de lege praktijken’. In dit artikel vertelde huisarts Rein Steenstra, toen voorzitter van districtshuisartsenvereniging Groningen, dat in die regio nota bene al in 1998 onderzoek naar de opvolgingsproblematiek werd gestart “toen de LHV hierop nog geen beleid had ontwikkeld.” Iets wat op lokaal niveau moest worden geregeld, vond Steenstra, “want de problematiek van het Groningse platteland is wezenlijk anders dan die in de steden.” Directeur Piet de Lange van districtshuisartsenvereniging Drenthe was dit volledig met hem eens. “Oplossingen vind je alleen lokaal”, zei hij, “dat kun je niet landelijk aanpakken.”

Projectleider Geraldine Raap van de LHV zag juist wel mogelijkheden om landelijke eenheid te brengen in de regionale initiatieven. “Ik geef toe dat het lang geduurd heeft voordat we hiermee aan de slag gingen”, zei ze, “maar we maken nu haast met dit project.” Dat was dus in 2003. Toch leuk dat het CDA er nu ook oog voor begint te krijgen, vijftien jaar later en een week voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar of die aandacht na 21 maart nog even groot zal zijn, is anybody’s guess.

Delen