Hulp bij aanpak suïcidaal gedrag

Smartphone en tablet zijn niet meer weg te denken in de dagelijkse praktijk van de zorgprofessional. Niet alleen vanwege mail en internet, maar vooral ook door de vele nuttige (en vaak speciaal voor de zorg ontwikkelde) apps. Welke apps gebruiken uw collega’s?

Tekst: Daphne Riksen | Beeld: De Beeldredaktie/Guido Benschop

 

Wat?

De app Suïcidepreventie biedt hulpverleners handvatten voor een gesprek met patiënten die acuut of chronisch suïcidaal gedrag vertonen. Suïcidepreventie geeft concrete adviezen over hoe contact te maken met de patiënt en welke vragen u daarbij kunt stellen. Ook krijgt u tips voor het gesprek zelf. De app is gebaseerd op de landelijke multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ en geeft de informatie uit die richtlijn in korte overzichtelijke tekstjes. Doel is hulpverleners behulpzaam te zijn bij het systematisch onderzoeken van de suïcidaliteit van patiënten, hen te ondersteunen bij het stellen van de juiste diagnose (van licht tot zeer ernstig suïcidaal) en te helpen bij het bepalen van de meest geschikte interventie. De app Suïcide-
preventie is een doorontwikkeling van een tweedaagse GGZ-Hackathon in 2015, waarin software- en websiteontwikkelaars met medewerkers van GGZ Oost Brabant werkten aan ICT-ondersteuning voor de patiëntenzorg.

Voor wie?

(Ambulante) hulpverleners, zoals (sociaalpsychiatrisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, psychologen en psychiaters.

Plus- en minpunten

De app is begrijpelijk voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met suïci- dale patiënten en ondersteunt de verplichte training die hulpverleners op dit gebied volgen. Vergeleken met de tekst van de richtlijn is de app overzichtelijker en sneller te doorgronden. De app ondersteunt het systematisch uitvragen van suïcidaliteit en helpt de hulpverlener het onderwerp bespreekbaar te maken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen acuut en chronisch suïcidaal gedrag. Een mooie doorontwikkeling zou zijn om een beslisboom aan de app toe te voegen om zo tot de juiste behandeloptie te komen.

Reacties

Er zijn op internet geen reviews te vinden. Volgens de website van GGZ Oost Brabant was de app eind 2016 4000 keer gedownload.

Gebruiker

Arne Rijkeboer

Naam Arne Rijkeboer (27) Beroep verpleegkundige in opleiding tot specialist (VIOS) Werkplek Bavo Europoort Kliniek Ouderen Psychiatrie (Rotterdam)

“Ik werk in een klinische omgeving waar ik via een pc makkelijk toegang heb tot de tekst van de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’. Maar in mijn vorige baan in de ambulante psychiatrie was het onhandig om die tekst op mijn smartphone te lezen. In die tijd gebruikte ik de app Suïcidepreventie dan ook regelmatig.

Ik herinner me een patiënt met een persoonlijkheidsstoornis die meerdere suïcidepogingen had gedaan en verschillende opnames achter de rug had. Er hoefde maar iets kleins te gebeuren of ze vertoonde signalen van suïcidaal gedrag. Bij iemand met zo’n voorgeschiedenis moet je heel anders handelen dan bij een patiënt die acuut suïcidaal is. In een acute situatie is veiligheid de prioriteit, in het chronische geval het achterhalen van het patroon en het leren omgaan met spanningen en hevige emoties. Dankzij de app kon ik bij deze patiënt goed de afweging maken of zij in een periode zat van acute of van chronische suïcidaliteit en daarbij de juiste interventie kiezen.”

Praktische informatie

  • Bruikbaar op Android, iOS
  • Prijs gratis
  • Ontwikkeld door GGZ Oost Brabant
  • Meer informatie ggzoostbrabant.nl

 

 

Delen