‘Ik ben genoemd’

Leuke discussie gisteren, aangezwengeld door Masterclass NieuweZorg, over de vraag wie volgens ons de nieuwe minister van VWS moet worden. Het lijstje dat de vraagsteller hiervoor zelf had aangevoerd bevatte enkele opvallende namen.

In de eerste plaats natuurlijk Ab Klink, die dezelfde functie al van 2007 tot 2010 vervulde in het kabinet Balkenende-IV. De kans dat hij terugkeert lijkt mij gelet op zijn huidige functie bij VGZ uiterst gering, ook al behoort hij wel tot degenen op wie het meest werd gestemd. Ook Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter van CZ, scoorde goed in de poll maar zal de gang naar Den Haag niet maken. Hetzelfde geldt voor Marcel Levi, die net bestuursvoorzitter van University College London Hospitals is geworden en dus wel even wat anders aan zijn hoofd heeft.

Van de zittende politici scoort Pia Dijkstra veruit het hoogst

Cathy van Beek en Diana Monissen zijn beiden interessante opties, omdat zij in de loop van hun carrières cv’s hebben opgebouwd die hen vanuit verschillende invalshoeken kennis over de zorg en inzicht in het zorgstelsel hebben opgeleverd. Van de zittende politici scoorde Arno Rutte (VVD) beduidend beter in de peiling dan Mona Keijzer (CDA). Beiden moesten echter Pia Dijkstra (D66) ver achter zich laten. Zij heeft de afgelopen jaren als woordvoerder duidelijk haar stempel gedrukt op het debat over de gezondheidszorg. Linda Voortman (GroenLinks) bleef bij alle drie ver achter in de peiling.

In de zijlijn van al deze speculatie zag ik overigens op Twitter dat psychiater Menno Oosterhoff het een zegen vindt dat Edith Schippers niet terugkeert als minister van VWS. Dat ben ik niet met hem eens. Schippers is in de meeste dossiers die zij gedurende haar ministerschap op haar bord heeft gekregen stevig overeind gebleven.

Delen