‘Ik geef het woord aan de patiënt’

Als zorgverlener moet je tegenwoordig op de hoogte zijn van pr en marketing. Vroeger werd gesteld dat reclame maken niet mocht in de zorg. Nu worden we via radio en tv, huis-aan-huis bladen en overige media overspoeld met uitingen in woord en beeld.

De vraag is dan of die informatie de lading dekt. De impact van je boodschap moet prikkelend zijn en de aandacht naar jouw vakgebied trekken. Wanneer een beroepsvereniging voor een pr-campagne kiest, is het van belang te zorgen dat de eigen leden zich hierin herkennen. Dit valt niet mee. Ik weet dat de KNGF eens een campagne had met mooie tv beelden, maar dat sommige leden dit te veel vonden lijken op wellness en al voorzagen dat de ‘luxe-probleempjes’ voor een stormloop bij de praktijken zouden zorgen.

Toen ik voorzitter van de pr-commissie van de NVLF was heb ik aan den lijve ondervonden dat het zoeken naar een algemene consensus over de tekst van pr-materiaal en campagnes niet gemakkelijk is. Hoe breng je compact de boodschap over wat logopedie inhoudt? Het behandelgebied van de vroegere spraakjuf is inmiddels veel groter geworden. Adembehandeling en sliktherapie zijn een essentieel onderdeel van ons vakgebied zoals ook omgaan met een Cochleair Implantaat. Bij het bepalen van een slogan moesten dan toch zeker de begrippen adem, stem, taal, spraak, gehoor en slikken terugkomen.

Voor wie is echter de informatie bedoeld? Weet de toekomstige lezer van de folder wel het verschil tussen spraak en taal? Bij fysiotherapie zag ik de slogan ‘leven is bewegen’ en bij ergotherapie ‘met ergotherapie meer hou-vast’. Maar ook die termen dekken natuurlijk niet de lading van het vak. Soms maken slogans je boos zoals wanneer je als zorgverlener kijkt naar een slogan van een zorgverzekeraar: ‘voor goede zorg zorg je samen’ of ‘wij ontzorgen’ terwijl je helemaal in de stress raakt door de onderhandelingen.

De invalshoek van waaruit je kijkt, bepaalt dus de betekenis voor jou. In dat kader kan ‘ik geef het woord aan de patiënt’ voor afasie-behandelingen goed opgaan en ‘stem af op de logopedist’ bij heesheid. Om de waarde van logopedie in zijn totaliteit te omschrijven kunnen we ook wat lenen van een al bekende slogan. Wie weet dat collega’s die werken met verschillende doelgroepen hiermee vooruit kunnen:

‘Logopedie, omdat u het waard bent!’

Delen