Indianenverhalen

De dag voor Kerst hadden we als praktijk een  Vrijwillige Kwaliteitstoets afgesproken. De auditoren vroegen aan het einde daarvan hoe wij de toets hadden ervaren. We gaven aan dat het een hele klus was geweest maar dat we tevreden waren over het verloop. De lead-auditor sprak toen de woorden: “Mooi, dan hoop ik dat jullie geen indianenverhalen gaan verspreiden.”

We hadden inderdaad verhalen voorbij zien komen over de verplichting van jodium in de verbanddoos en over grote consequenties van het niet hebben ingevuld van een mailadres. Verder rouleerde de vraag of alle subdoelen verplicht moesten worden uitgeschreven en werd geopperd dat anonimiseren van de dossiers een onmogelijke taak was. Ook was er natuurlijk de angst dat je doelen niet SMART genoeg waren en je behandelnotities niet compleet. Ze zullen maar net dát dossier van een patiënt eruit halen waarbij je niet alles volgens de richtlijn hebt geformuleerd.

Wij hebben de toets gelukkig met goed resultaat afgerond en we gaan met een tevreden gevoel het nieuwe jaar in. De kosten waren hoog maar wat levert zo’n audit nou op en wat heeft de patiënt er aan? Het kritisch kijken naar je eigen handelen is natuurlijk altijd zinnig. En we hebben de nieuwe software die ons het registreren gemakkelijker moet maken na vele uren beter onder de knie. Wat me echter vooral bij zal blijven zijn de inspanningen van ons team om samen dit vrijwillig gestelde doel te bereiken.

We zijn meer gaan meten en brengen nog duidelijker in kaart wat we in overleg met de patiënt beogen met de behandeling. Of dit het resultaat veranderd heeft is niet te zeggen. Want registreren of niet, de inhoud komt veelal vanuit andere componenten zoals scholing, overleg, samenwerking en het hebben van goed behandel- en onderzoeksmateriaal. Al die belangrijke punten brachten we echter al vele jaren in de praktijk. Dat we binnen de beroepsgroep elkaar hierop bevragen vind ik een goede zaak. De investeringen hiervoor in tijd en geld zijn echter niet goed meer op te brengen.

Van sommige zorgverzekeraars krijg ik nu gedurende twee jaar een kleine verhoging van het tarief. Omdat onze dependance minder dan vijf dagdelen open is, valt die minimale verhoging echter al af bij één verzekeraar. Ik heb mijn certificaat toch opgestuurd met daarbij de vraag welk motief er schuilt achter hun eis. En of ik hun klanten dan die extra service maar zal onthouden? Ongefundeerd eisen stellen kent grenzen. En wat zal het ’t volgend jaar weer zijn?

Het evalueren van richtlijnen op haalbaarheid in de praktijk alsook het kritisch beoordelen van aanvullende eisen verdienen meer aandacht. Wanneer er dan daarnaast rekening wordt gehouden met de essentie van de vragen naar kwaliteit en marginale zaken niet de boventoon voeren zullen er van mij uit geen indianenverhalen verschijnen.

Delen