Inkoppers

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

‘Een op de zes paramedici verwacht praktijk te moeten sluiten.’

‘Organisaties van zorgverleners teleurgesteld over de inhoud van de Monitor van de NZa.’

‘In monitors worden wel trends benoemd maar de NZa neemt nog geen rol waarbij ze deze trends plaatst in de context van de werking van het zorgstelsel en de zorgmarkt.’

‘Zorgverzekeraars eens met NZa: inzicht in kwaliteit paramedische zorgverlening noodzakelijk.’

‘Om de hete brei heen draaien…. De tarieven zijn te laag voor een gezonde praktijkvoering. Mag best duidelijker genoemd.’

‘Wij vragen extra aandacht voor de zorgen van zorgaanbieders, zoals indexering van tarieven, administratieve lasten, PREM en behandelindex.’

‘De paramedische zorg vervult een belangrijke rol bij ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Dit moet dan wel op waarde geschat worden volgens minister Bruins.’

‘Belangrijk om onrust in het veld te duiden en handreikingen te geven aan politiek waar de knelpunten echt liggen.’

Wanneer zal de heilige graal over inzicht in kwaliteit gevonden worden? En wat is er gedaan met de onderzoeken die spraken over tarieven boven 40 euro?

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gaf jaren geleden al aan dat de verdeling van invloed bij de zorgmarkt moest verbeteren. Nu staat er dat zorgverzekeraars hun eigen beleid mogen bepalen en niet hoeven te overleggen. Zolang men niet ziet dat verzekeraars soms boven de wet lijken te staan en af mogen wijken van de Hoofdlijnakkoorden, zal er daadwerkelijk niets veranderen.

Waarom spreekt de NZa de verzekeraars niet aan op kostendekkende tarieven? En waarom wordt het ministerie van VWS niet geadviseerd de ‘koepel’ van zorgaanbieders meer rechten te geven?

Inkoppers zijn er genoeg te halen uit de Monitor. De bevoegdheden van ieder vergen echter eerst aandacht.

2 Reacties Reageer zelf

  1. Ineke Hendriks
    Geplaatst op 25 april 2019 om 11:37 | Permalink

    Dinie, je wekelijkse woordendruppels die bijdragen aan het doorbreken van het krachtenveld rondom de ZN-macht! Op mijn eigen manier druppel ik mee met woorden om daar aan bij te dragen:)

  2. Nanda Klop
    Geplaatst op 26 april 2019 om 00:44 | Permalink

    Ja Ineke en Dinie: samen een regenbuitje maken :). Komen alle gezaaide zaadjes mooi op. Optimistisch als we zijn.