Integraal tarief raakt specialist

Nog twaalf maanden en dan geldt voor ziekenhuiszorg het zogenaamde integrale bekostigingstarief. Met alle gevolgen van dien: “Als vrijgevestigd medisch specialisten geen actie ondernemen, lopen zij vanaf 2015 het risico automatisch in loondienst te komen.” 

Tekst: Roel Notten | Beeld: Dolf Cantrijn/HH

 

Dat medisch specialisten een roerig jaar tegemoet gaan, is een understatement. Nog twaalf maanden hebben zij de tijd om zich voor te bereiden op de grote wijziging die op 1 januari 2015 van kracht wordt. Vanaf die datum geldt namelijk een integraal tarief voor ziekenhuizen. De huidige situatie – waarbij de vergoeding van de zorgverzekeraar is gesplitst in een deel honorarium medisch specialist en een deel kosten ziekenhuis – komt daarmee te vervallen. Belangrijk gevolg voor de medisch specialisten is dat zij met het ziekenhuis afspraken moeten maken over hun vergoeding.

VvAA en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) trekken in 2014 gezamenlijk op om medisch specialisten hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Dat is nodig, want volgens Jaap Doets, senior adviseur bij VvAA Consultants in de gezondheidszorg, moeten de gevolgen niet worden onderschat. “De positie van de specialist in vrije vestiging komt zwaar onder druk te staan. De manier waarop specialisten nu nog werken in ziekenhuizen, wordt door de fiscus niet langer gezien als ondernemen. Dit betekent dat als vrijgevestigd medisch specialisten geen actie ondernemen, zij vanaf 2015 het risico lopen automatisch in loondienst te komen. Andersom geldt voor de ziekenhuizen dat als zij geen actie ondernemen, zij er automatisch een heleboel specialisten in loondienst bij krijgen. Het is de vraag of dit voor beide partijen een gewenste situatie is.”

Lees verder (pdf).

01-2014p020-021

Één Reactie Reageer zelf

  1. Rob Wouters
    Geplaatst op 5 januari 2014 om 16:37 | Permalink

    Integrale tarieven zijn slechts een klein onderdeel van de al sinds enkele jaren ingezette structuurveranderingen in de zorg. Structure follows strategy. Het ingezette beleid krijgt met de integrale bekostiging een belangrijk instrument om te sturen op de beheersbaarheid van de zorgkosten. Het vraagstuk van het integrale tarief en de fiscale positie van de medisch specialist zijn in dat proces een op te lossen vraagstuk. Het is aan de vindingrijkheid van de individuele bestuurders hoe dit intern op te lossen. Belangrijker worden nu de verhoudingen intern. Het is al vele jaren namelijk zo dat wij spreken van een geintegreerd medisch specialistisch systeem, maar de integratie is nimmer echt tot stand gekomen. Dat moet nu echt gaan gebeuren. Een vraagstuk zal zijn: Wie gaat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde zorg dragen? Wil en kan een bestuurder daarvoor eindverantwoordelijkheid dragen? Door de structuur te veranderen beoogd men een cultuuromslag te bereiken. Gezamenlijke doelstellingen formuleren op het gebied van veiligheid en kwaliteit zal leidend moeten worden.