Investeren of snoeien

Researchbureau Finance Ideas waarschuwt voor het gevaar van de dalende kasstroom bij ziekenhuizen. Die vormt een risico voor de investeringsmogelijkheden die ze hebben, stelt het. Op zich waar natuurlijk, maar ziekenhuizen kunnen er ook een sense of urgency in zien om dingen anders – en mogelijk zelfs minder – te gaan doen.

De makkelijke weg is niet hierover nadenken en geld lenen bij de banken voor investeringen, zoals het bureau voorstelt. Maar we weten van de reclamespotjes dat geld lenen geld kost. Bovendien is het de vraag of dit te beste aanpak is om te investeren in de toekomst, want in welke toekomst is dat dan precies? De recente berichtgeving over omzetplafonds en doorleverplicht maakt duidelijk dat de zorgverzekeraars serieus werk beginnen te maken van sturen op groeibeperking of zelfs krimp in de ziekenhuissector. Dat werpt de vraag op wat exact onder ‘hoognodig’ moet worden verstaan in de ‘hoognodige innovatie in de toekomst’ waarover Finance Ideas het heeft. En natuurlijk ook de vraag of een investering wel in de vooraf becijferde tijd wordt terugverdiend als de hoeveelheid te leveren zorg naar beneden wordt afgebogen.

In welke toekomst moeten ziekenhuizen eigenlijk investeren?

Misschien is het dus slim voor ziekenhuizen om ook te zoeken naar mogelijkheden om te snoeien aan de kostenkant. Bijvoorbeeld door alles wat niet tot de directe patiëntenzorg behoort uit te besteden: het laboratorium, de instrumentele dienst, de financiële administratie, de centrale sterilisatieafdeling, noem maar op. Uitbesteden maakt vaste kosten variabel. Nog geen heel populair onderwerp in ziekenhuisland. Maar als de kas leger raakt, moeten toch stappen worden gezet om ook in de toekomst de zorg te kunnen blijven leveren waarvoor een ziekenhuis nog steeds wél nodig is.

Delen