Invloed

Genoeg mensen die ideeën aandragen voor problemen die ze in hun werk ervaren. Zoals de zorg. Maar wie heeft daadwerkelijk invloed? Is het de politicus of degene die op het werk zijn nek uitsteekt? Of luistert men pas als je de media opzoekt? Er zijn vele wegen te bewandelen om iets aan te kaarten. Maar naar wie wordt geluisterd?

Dat er iets mis is in het zorgveld is duidelijk. De eerstverantwoordelijke lijkt het ministerie van VWS. Wanneer die echter door regelgeving de zorgverzekeraars bepalend laat zijn, blijkt vaak dat van daadwerkelijk luisteren geen sprake is. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit is dan met handen gebonden, zoals bij misstanden in de contractering.

Beroepsverenigingen pogen ook de situatie van zorgprofessionals te verbeteren. Maar vanuit de eerste lijn ervaar ik dat zij alleen mogen gaan over opschroeven van de kwaliteitsnormen; niet over de vergoedingen daarvoor. Dan voel je al dat die invloed zeer beperkt is. Dat hun lobbyen niets uithaalt, lijkt dan logisch op grond van de positie die de zorgverzekeraars hebben gekregen.

‘Dat hun lobbyen niets uithaalt, lijkt dan logisch op grond van de positie die de zorgverzekeraars hebben gekregen’

Helpt het dan om een rechtszaak aan te spannen? Recentelijk zagen we een voorbeeld dat zorgaanbieders van de GGZ in het gelijk werden gesteld. Moeten we dan allemaal die weg bewandelen? Collega-logopedisten zijn hier ook actief in. De rechter erkende dat de financiële waardering van praktijkhouders in de contracten achterloopt. Maar door de positie van de zorgverzekeraars in dit stelsel kon de rechter niet verder komen dan vragen of ze toch wel gehoor gaan geven aan de noodkreet. Ze hadden namelijk niet beloofd om de uitslag van een kostenonderzoek op te volgen!

Nu speelt er ook nog dat VWS de vergoeding voor niet-gecontracteerden duidelijk wil verminderen. Dat is een nog verdere ondermijning van de positie van de zorgprofessionals. En wat te denken van de rol van de beroepsverenigingen? Wanneer krijgen zij de ruimte om goed naar voren te brengen wat er allemaal nodig is voor goede zorg? Het is hard nodig dat de positie van branches in de zorg verstevigd wordt.

Het tegenovergestelde lijkt echter te gaan gebeuren als je het voorstel van Autoriteit Consument en Markt leest. Inspraak is nog mogelijk, maar ook hierbij zal blijken wie de positie heeft om invloed uit te oefenen.

Er is daadwerkelijk iets mis in de zorg!

Delen