Inzet

Wanneer men zich inzet voor de goede zaak, ligt het gevaar op de loer dat je jezelf niet ‘uit’ kunt zetten en steeds met je hoofd bij die zaak bent. Ik las in een column van Hugo Borst dat hij door het behartigen van de belangen van alle verpleeghuisbewoners sommige weken minder tijd had voor zijn eigen moeder. Hij was bang dat daardoor zijn moeder minder vrolijk was toen hij haar later dan gewoonlijk in het verpleeghuis bezocht. Zijn vrouw gaf aan dat ze daar al eerder op had gewezen maar dat Hugo er ‘met zijn hoofd’ niet bij was de laatste tijd.

Toen ik in de communiewerkgroep voor de school van mijn dochtertje zat en er van alles geregeld moest worden, spraken veel ouders van de communicanten me na schooltijd aan. Mijn eigen kleine toekomstige communicantje stond dan beteuterd in een hoekje te wachten totdat mama klaar was. De aanleiding voor mijn taak kreeg minder aandacht door mijn drukke geregel voor allen.

Voor het naleven van je principes moet je soms een hoge prijs betalen

Vanaf het moment dat de contracten binnenkomen voor logopedie ben ik bezig met het uitzoeken van wat rechtvaardig is en wat echt niet klopt. Dit steeds maar duidelijk maken aan ieder maakt dat je veel ‘in je hoofd zit’ met deze zaak. Je zet je in voor de patiënten zodat zij niet met extra kosten komen zitten. Ik weet dat er meerdere collega’s zijn die zich sterk maken voor onze positie bij de contracten. En dat er keer op keer aangegeven wordt aan zorgverzekeraars, beroepsvereniging en ministerie dat bepaalde zaken niet deugen. Hoe omgegaan wordt met ons als zorgverlener klopt voor je gevoel helemaal niet en je wilt dit kenbaar maken. Je moet echter opletten dat je door het gaan voor je principes zelf niet het onderspit delft bij de vergoedingen.

Ik lees op twitter over mensen in de zorg die zich met hart en ziel inzetten voor een nieuwe structuur voor het verzekeren van de zorg. Hiervoor is een lange adem en veel inzet nodig. Ik verwacht dat zij ook veel ‘in hun hoofd’ zitten en de stress en drukte ervoor zorgen dat ze in hun eigen omgeving ook weleens tekortschieten. Ook staatssecretaris van Rijn zal met goede bedoelingen zijn werk doen maar de uitwerking daarvan had voor zijn eigen moeder in het verpleeghuis nog geen vruchten afgeworpen.

Voor het naleven van je principes moet je soms een hoge prijs betalen. Je gaat voor wat je goed acht en hoopt die boodschap te kunnen overbrengen aan anderen die verder van je afstaan. Het af en toe ‘uitzetten’ van je inzet is echter ook nodig voor jezelf en voor de mensen dichtbij.

Delen