Ja tenzij

Het is triest dat dertien zorgpartijen een brief (pdf)naar de Tweede Kamer moeten sturen om aandacht te vragen voor de problemen die zij ervaren om complete en veilige overdracht van medicatiegegevens van patiënten mogelijk te maken.

Het is ook triest dat de Federatie Medisch Specialisten een brief (pdf) naar de Tweede Kamer moet sturen om aandacht te vragen voor databeschikbaarheid. ‘Zorgprofessionals moeten kunnen rekenen op betrouwbare, gebruiksvriendelijke epd-systemen die het zorgproces ondersteunen waarbij naadloze interactie tussen systemen en toepassingen plaatsvindt’, lezen we in deze brief. Maar daarop kunnen ze dus niet rekenen.

Nog veel triester is het gegeven dat beide brieven een bijna tijdloos karakter hebben. Ze hadden net zo goed vijf of tien jaar geleden geschreven kunnen zijn. (Sterker nog: er bestaan ongetwijfeld archieven waarin soortgelijke brieven uit het verleden stof liggen te vergaren. Afgezien van de datum zal de inhoud nauwelijks anders zijn.)

Er bestaan ongetwijfeld archieven waarin soortgelijke brieven uit het verleden stof liggen te vergaren

Dat een complete en veilige overdracht van medicatiegegevens medicatiefouten en ziekenhuisopnamen kan voorkomen, is bepaald geen nieuw gegeven. Dat EPD-systemen niet met elkaar communiceren en daarmee niet alleen een bron van ergernis zijn, maar ook een risico vormen voor de patiëntveiligheid, is ook geen nieuws. De Federatie schrijft hierover nu dat gebrekkige databeschikbaarheid een showstopper is ‘als we passende zorg willen leveren, concentratie en spreiding van zorg willen organiseren, de juiste zorg op de juiste plek willen geven’. Slimme woordkeus, want precies de zaken waarop minister Ernst Kuipers nu snel grote stappen wil zetten.

Wat de overdracht van medicatiegegevens betreft pleiten de dertien zorgpartijen voor een opt-out. Die zou ook nog breder vorm kunnen krijgen: jij gebruikt zorg, dus wij mogen (uiteraard geanonimiseerd) je gegevens gebruiken, want daar wordt de zorg (en dus jij) beter van. Maar dat is waarschijnlijk voor de toch als nuchter bekendstaande Nederlanders té nuchter.

Delen