Januari

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

De eerste maand van het jaar vergt een andere administratie dan in de volgende maanden. Nieuwe tarieven moeten worden ingevoerd en er wordt bekeken welke prestaties zijn ingekocht door zorgverzekeraars. Je moet daarbij goed opletten, want vergissingen hebben grote gevolgen.

Ik blijf het vreemd vinden dat op mijn prijslijst achter eenzelfde behandeling zo veel verschillende getallen staan. Daarnaast laat de inkoop van prestaties een grote willekeur zien. Wie vergoedt wel een telefonische zitting en wie niet? Wie vergoedt wel een screening en wie niet? Wie gaat er correct om met de investeringen in tijd van anamnese en onderzoek en wie koopt louter de naam van deze prestatie in maar biedt geen correcte vergoeding?

Het contracteerproces was afgelopen jaar zeer tijdrovend. Vele kritiekpunten zijn naar voren gekomen en de manier van omgaan met ons liet erg te wensen over. De tarieven waren erg laag en soms trad er zelfs een daling op omdat een zorgverzekeraar vond dat dit wel kon. Ook wanneer de toets niet op tijd herhaald werd of je het aantal enquêtes niet haalde, ging je tarief fors naar beneden. Januari is de maand waarin we zullen merken wat voor uitwerking dit heeft op onze praktijk.

Er is genoeg geprotesteerd over de administratie en het omgaan met de kwaliteitstoets. Tijdens evaluaties zal blijken of er verbeteringen ingevoerd worden. Dat er een lastenverlaging plaats zou hebben gevonden, is niet te merken. Er komen steeds meer richtlijnen en die geven houvast maar ook veel inspanning.

Wordt dit een maand van berusting of maken we ons weer op voor een strijdbaar jaar?

Januari is de maand van de nieuwe werkelijkheid. De prijzen van testen, behandelruimtes, materialen en cursussen zijn verhoogd. Collega’s zijn gestopt, anderen zijn contractvrij gaan werken of hebben hun medewerkers helaas moeten ontslaan. Sommigen hebben een stressvolle periode achter de rug met de kwaliteitstoets met daardoor een iets hoger tarief. Helaas zijn er dan weer zorgverzekeraars die daarnaast nog eigen eisen stellen. Andere collega’s zijn aan het kijken waarop bezuinigd kan worden of maken vele onrendabele uren.

Wordt januari de maand van berusting of maken we ons weer op voor een strijdbaar jaar voor betere contracten voor 2018?

We zullen ons in ieder geval het hele jaar door blijven verdiepen in de problematiek van de aan ons toevertrouwde patiënten. De meeste collega’s kiezen ervoor de zorgvragers niet bij de discussie van de vergoedingen te betrekken. Toch lijkt het niet eerlijk wanneer er gelijk omgegaan wordt met beloningen die zeer uiteenlopen. Maar steeds het hele scala aan verschillende vergoedingen en inkoop van prestaties in acht nemen, is een hele administratieve rompslomp erbij. En dan heb je nog het ethisch dilemma. Wordt het free-rider-gedrag geaccepteerd? En heeft dit alles een positieve uitwerking op de kwaliteit of juist niet? We hebben nog enkele maanden om ons dit af te vragen.

2 Reacties Reageer zelf

 1. Marion van Arendonk
  Geplaatst op 28 januari 2017 om 14:51 | Permalink

  Het is schrijnend en onacceptabel dat tarieven zó veel uiteenlopen.
  Èn dat er zoveel kostbare tijd gaat zitten in nazoeken en navragen, invoeren, administreren. Tijd die niét besteed wordt aan goede patiëntenzorg….
  En dàt is juist hetgeen waar het om te doen is!
  Als huisarts herken ik een deel van de geschetste situatie. En pleit ik voor minder administratie rompslomp en meer tijd voor de patiënt!

 2. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 29 januari 2017 om 10:46 | Permalink

  Dank voor het reageren. De roep om minder administratie heeft helaas nog niet de juiste uitwerking gehad. Het heeft wel de aandacht en het vergt durf en vertrouwen van politiek en beroepsvereniging om daadwerkelijk hier mee aan de slag te gaan en het verschil te maken. De beoogde kwaliteitsslag door het protocolleren van alles zal m.i. anders eerder een nadelig effect hebben dan voordeel opleveren voor de zorg aan de patiënt. Het belang van zorg op maat, bijscholing en aandacht voor patiënt staat voorop. Het administratieproces is hierbij belangrijk en dient zorgvuldig te gebeuren. De bureaucratie er rondom heen lijkt nu echter de boventoon te voeren en werkt schijnzekerheid van goede zorg in de hand. Goede zorg kost ook investering in kennis, materiaal en tijd. Hierbij worden we te weinig ondersteund door verschillende verzekeraars.