Januari

De eerste maand van het jaar vergt een andere administratie dan in de volgende maanden. Nieuwe tarieven moeten worden ingevoerd en er wordt bekeken welke prestaties zijn ingekocht door zorgverzekeraars. Je moet daarbij goed opletten, want vergissingen hebben grote gevolgen.

Ik blijf het vreemd vinden dat op mijn prijslijst achter eenzelfde behandeling zo veel verschillende getallen staan. Daarnaast laat de inkoop van prestaties een grote willekeur zien. Wie vergoedt wel een telefonische zitting en wie niet? Wie vergoedt wel een screening en wie niet? Wie gaat er correct om met de investeringen in tijd van anamnese en onderzoek en wie koopt louter de naam van deze prestatie in maar biedt geen correcte vergoeding?

Het contracteerproces was afgelopen jaar zeer tijdrovend. Vele kritiekpunten zijn naar voren gekomen en de manier van omgaan met ons liet erg te wensen over. De tarieven waren erg laag en soms trad er zelfs een daling op omdat een zorgverzekeraar vond dat dit wel kon. Ook wanneer de toets niet op tijd herhaald werd of je het aantal enquêtes niet haalde, ging je tarief fors naar beneden. Januari is de maand waarin we zullen merken wat voor uitwerking dit heeft op onze praktijk.

Er is genoeg geprotesteerd over de administratie en het omgaan met de kwaliteitstoets. Tijdens evaluaties zal blijken of er verbeteringen ingevoerd worden. Dat er een lastenverlaging plaats zou hebben gevonden, is niet te merken. Er komen steeds meer richtlijnen en die geven houvast maar ook veel inspanning.

Wordt dit een maand van berusting of maken we ons weer op voor een strijdbaar jaar?

Januari is de maand van de nieuwe werkelijkheid. De prijzen van testen, behandelruimtes, materialen en cursussen zijn verhoogd. Collega’s zijn gestopt, anderen zijn contractvrij gaan werken of hebben hun medewerkers helaas moeten ontslaan. Sommigen hebben een stressvolle periode achter de rug met de kwaliteitstoets met daardoor een iets hoger tarief. Helaas zijn er dan weer zorgverzekeraars die daarnaast nog eigen eisen stellen. Andere collega’s zijn aan het kijken waarop bezuinigd kan worden of maken vele onrendabele uren.

Wordt januari de maand van berusting of maken we ons weer op voor een strijdbaar jaar voor betere contracten voor 2018?

We zullen ons in ieder geval het hele jaar door blijven verdiepen in de problematiek van de aan ons toevertrouwde patiënten. De meeste collega’s kiezen ervoor de zorgvragers niet bij de discussie van de vergoedingen te betrekken. Toch lijkt het niet eerlijk wanneer er gelijk omgegaan wordt met beloningen die zeer uiteenlopen. Maar steeds het hele scala aan verschillende vergoedingen en inkoop van prestaties in acht nemen, is een hele administratieve rompslomp erbij. En dan heb je nog het ethisch dilemma. Wordt het free-rider-gedrag geaccepteerd? En heeft dit alles een positieve uitwerking op de kwaliteit of juist niet? We hebben nog enkele maanden om ons dit af te vragen.

Delen