Je gaat het pas zien…

Vergroot de verpleeghuiscapaciteit, is een voorstel waarachter afgelopen dinsdag een groot deel van de oppositie (PVV, GroenLinks, PvdA, SP en DENK) zich schaarde tijdens de begrotingsbehandeling van VWS.

Het geluid dat er weer meer verpleeghuisplaatsen moeten komen, horen we de laatste jaren vaker. Punt is alleen dat het heel erg tegenstrijdig is aan de plannen uit het Integraal Zorgakkoord dat juist inzet op ouderenzorg thuis. Afgezien daarvan: waar moet het personeel vandaan komen om die extra verpleeghuisplaatsen te bemensen? Het ministerie van VWS heeft het aantrekkelijker maken van werken in de zorg weliswaar als prioriteit benoemd, maar andere marktsectoren zitten net zo goed om personeel te springen.

‘Levensloopbestendige woningen schelen substantiële inzet van zorgpersoneel en mantelzorgers’

Het onderzoek van Syntus Achmea, Zilveren Kruis en onderzoeksbureau ABF komt daarom op een interessant moment. Het stelt dat grootschalige bouw van levensloopbestendige woningen niet alleen een goed alternatief is voor het uitbreiden van de verpleeghuiscapaciteit, maar dat het ook nog eens een substantiële personele inzet (105.000) en inzet van mantelzorgers (130.000) scheelt. Punt is natuurlijk wel dat die levensloopbestendige woningen er dan ook echt moeten komen. Daar kan VWS niet zelfstandig voor zorgen, er komen ook andere ministeries bij kijken. Dat van Hugo de Jonge bijvoorbeeld, de vorige minister van VWS. Gezamenlijke planontwikkeling van ministeries zou veel kunnen opleveren. Je vraagt je wel eens af of ministeries dat zelf voldoende doorhebben.

Delen