Jezelf verkopen

Alle ogen zijn gericht op Utrecht. Vanaf 2015 gaat de subsidie voor zorgtaken in de buurten daar niet meer naar een tiental bestaande zorg- en welzijnsorganisaties, maar naar de nieuwkomer Incluzio. Van dit bedrijf weten we feitelijk nog weinig meer dan dat het een nieuw opgericht onderdeel is van het familiebedrijf Facilicom.

Op de eigen website geeft Facilicom aan de stap naar oprichting van Incluzio te hebben gezet om extra groeiperspectief te creëren, de structurele krimp in bestaande markten te compenseren en daarmee de continuïteit van het familiebedrijf op langere termijn verder te garanderen. Met andere woorden: uit de bestaande klanten haalde Facilicom structureel steeds minder omzet en dus ging het op zoek naar een nieuwe markt, om die omzet weer op peil te brengen en niet failliet te gaan. Gezond zakelijk handelen. Zo zou ik het ook doen.  Als de zorg mij niet meer wil, zou ik ook op zoek gaan naar een andere markt om over te schrijven. En gelet op mijn leeftijd zou het dan geen gekke keus zijn me op de pensioenbranche te storten.

Heb je daar dan verstand van Frank? Ik hoor het u vragen. Voor mij als aanbieder is dat geen bezwaar om het toch te proberen. Maar voor de opdrachtgever kan ik mij voorstellen dat het anders ligt. De vraag zou dan zijn: hoe goed kan ik mijzelf verkopen?

Delen