Kamerdebatten

Zorgwoordvoerder Fleur Agema van de PVV vond een meerderheid voor maar liefst zeven Kamerdebatten over de zorg. Voor wie haar standpunten hierover heeft gevolgd, zitten er geen verrassingen bij.

De vraag is wel wat deze debatten zullen gaan opleveren. Bijvoorbeeld het debat dat ze met demissionair minister Conny Helder wil over de krapte op de arbeidsmarkt. Bepaald geen nieuw onderwerp. En hoewel de partijen die haar nu aan een meerderheid hebben geholpen om het debat hierover te voeren (waarschijnlijk alle partijen wel) het met haar eens zijn dat dit probleem moet worden aangepakt, laat de definitieve oplossing op zich wachten.

De PVV pleitte in haar verkiezingsprogramma voor een forse structurele loonsverhoging en voltijdsbonus voor zorgmedewerkers. Ook daar zullen meer partijen het mee eens zijn, maar daarmee is de vraag hoe dit gefinancierd moet worden – of in hoeverre het die krapte oplost – nog niet beantwoord.

We hebben nog geen zicht op de financierbaarheid van plannen

In een van de andere debatten wil Agema met demissionair minister Ernst Kuipers spreken over de relatie tussen hoge zorgkosten en zorgmijding. Verlaging van de zorgkosten vraagt om rigoureuze maatregelen en die zijn niet één-twee-drie genomen. Afgezien daarvan: die forse structurele loonsverhoging en voltijdsbonus vertalen zich in een hogere zorgpremie, hogere zorgkosten voor iedereen dus.

Agema heeft aangegeven dat ze graag minister van VWS wil worden. Het feit dat de PVV zijn verkiezingsprogramma niet liet doorrekenen betekent dat we nog geen zicht hebben op de financierbaarheid van haar plannen. Maar als ze de functie gaat bekleden, zal haar snel genoeg gevraagd worden om daarover in Kamerdebatten duidelijkheid te verschaffen. Dat wordt interessant.

Delen