Kansen

Door de kritiek van paramedici op het contracteerbeleid zou je denken dat het alleen maar kommer en kwel is in de eerste lijn. Niets is minder waar. We hebben een prachtig vak en zijn onmisbaar bij preventie en aanpak van problemen op vele gebieden in de zorg. De roep om experts bij onder meer leefstijlverandering, problemen bij taal, of bewegingsproblemen wordt duidelijk gehoord.

Als onder andere diëtist, fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist en ergotherapeut vervullen wij een onmisbare rol bij de zorg voor jong en oud. De samenwerking met andere beroepsgroepen, zoals wijkzorg, huisarts en specialisten, verloopt goed. Het is een voorrecht om zo dicht bij de patiënt en zijn omgeving een bijdrage te kunnen leveren aan het optimaliseren van de gezondheid.

Er liggen kansen voor het oprapen om onze expertise aan te bieden op velerlei gebied. Samenwerking met bedrijven en gemeenten, het toepassen van nieuwe technologieën, adviseren en coachen, opleiden van jonge zorgaanbieders en uitdragen van de mogelijkheden van ons vak. Door het langer thuis blijven wonen van ouderen is het belangrijk hen te ondersteunen wanneer het spreken, bewegen of het uitvoeren van activiteiten zoals eten of zelfverzorging, niet meer goed lukken. Ook zijn we, tenminste bij de meeste verzekeraars, direct toegankelijk en kunnen we snel mensen van hun klachten afhelpen of naar de juiste zorg verwijzen.

Onze plek in de zorg wordt zeer gewaardeerd door de patiënten

Onze plek in de zorg wordt zeer belangrijk gevonden en gewaardeerd door de patiënten. Helaas voert, net als bij andere sectoren, de administratie de boventoon in het kader van transparantie. Daarover is al veel geschreven. Kansen zijn er nu door het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving om een andere vorm van verantwoording afleggen toe te passen. En keer op keer wordt geprobeerd te bekijken wat echt noodzakelijk is vast te leggen. Kansen zijn er ook bij de Bestuurlijke Afspraken tussen Zorgverzekeraars en de paramedische beroepsverenigingen waarover minister Bruins een Kamerbrief schreef, die hij besloot met de woorden:

‘Voor de contractering 2020 is afgesproken dat beroepsverenigingen en individuele zorgverzekeraars serieus met elkaar het gesprek aangaan, ook over de tarieven’.

Onlangs las ik een blog van een ‘sectorspecialist medisch’ van een grote bank die de vele kansen toejuichte voor paramedici zoals op het gebied van e-health, ketenzorg en specialisatie. De reactie op dit bericht van een zorgondernemer sprak boekdelen. Hij verwees naar de actie op 3 juli aanstaande en noemde onder meer de onderwaardering vanuit zorgverzekeraars en de hoge kosten bij specialisatie. Hij stelde voor om vanuit het bankwezen ook eens te schrijven over het belang van een gezonde praktijkomzet met rendabele tarifering. Want daarop is de kans, wanneer er niets verandert, helaas gering.

Delen