KANSspel

Van uitstel komt geen afstel, aldus de woordvoerder van KwadrantGroep. De voorgenomen fusie van KwadrantGroep, Antonius Zorggroep en Ziekenhuis Nij Smellinghe/Zorggroep Pasana, aangeduid als KANS, loopt vertraging op maar gaat gewoon door.

Toch zijn er goede redenen voor de vertraging. Zulke goede redenen zelfs dat het de vraag is of afstel niet toch slimmer zou zijn. Dat het boekenonderzoek meer tijd vergt dan was voorzien, is nog tot daar aan toe. Maar dat de aanvraag bij de Autoriteit Consument & Markt en bij de Nederlandse Zorgautoriteit ook langer duurt, is een teken dat er meer aan de hand is dan alleen onduidelijkheid over de boeken. Het is aannemelijk dat dit te maken heeft met de kritische houding van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de voorgenomen fusie. De IGZ maakt zich zorgen over het feit dat een megafusie wordt voorgenomen terwijl de fusie tussen Ziekenhuis Nij Smellinghe en Pasana nog niet eens is afgerond. Het is logisch dat dit de IGZ waakzaam maakt. Mede gelet op het feit dat ziekenhuis De Sionsberg, onderdeel van Pasana, over het boekjaar 2012 een verlies heeft geleden van bijna tien miljoen euro, bijna twee keer zo veel als verwacht werd.

Er staan dus toch heus wel wat serieuze signalen op rood in dit verhaal. Het is dan ook te hopen dat de ACM en de NZa bij de controle van de aanvraag voor de fusie een kritische vraag stellen aan de partijen: ‘Wat denken jullie met een fusie wél te kunnen bereiken voor jullie patiënten dat jullie niet kunnen realiseren door gewoon heel goed met elkaar te gaan samenwerken?’

Delen