Klare taal

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

Ongeveer zeven jaar geleden begon ik dit blog om mijn ervaringen te delen over de zorg en het onderwijs. Veel thema’s kwamen aan bod, zoals praktijkgericht onderzoek, passend onderwijs en de positie van de patiënt, de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Wat hopelijk naar voren kwam is dat het belangrijk is voor ieder om goed geïnformeerd te zijn.

Helaas maak ik nog mee dat een zorginkoper niet weet wat een logopedist allemaal doet. Of merk ik dat voor het gros van de mensen de informatie over hun zorgverzekering niet duidelijk is. De impact van veranderingen binnen het ene ministerie zoals bijvoorbeeld OCW  op een ander zoals VWS, lijkt vaak niet goed doordacht. En ook de uitwerking van bepaalde wetten had men beter kunnen voorzien.

Er zijn in de afgelopen jaren vele rapporten geschreven over de zorg en over meedoen in de samenleving. Vaak blijkt echter dat ieder eruit haalt wat in zijn straatje past. Wat de cijfers bijvoorbeeld aangaven over wat nodig is voor paramedische zorg werd van tafel geveegd door vele zorgverzekeraars. Dat er nu opstand uitbreekt bij zorgverleners was te verwachten. En het meedoen van mensen met een beperking is helaas verslechterd in plaats van verbeterd.

De balans tussen tijd, taak en vergoeding is helemaal zoek

Mijn ervaring met de vele regels in mijn werk beschreef ik ook. Regeldruk komt vanuit verschillende fronten en goed dat we aan het ontregelen zijn. Het lijkt echter laaghangend fruit wat aangepakt wordt en er blijven nieuwe eisen bijkomen. Ik merk dat ik allergisch begin te worden voor uitspraken als:  ‘De regeldruk die mensen ervaren, zit vaak met name in hun hoofd.’ Of: ‘De beroepsverenigingen zaten ook aan tafel’ waarbij niet wordt vermeld wat de zeggingskracht was van ieder. Richtlijnen worden overgenomen zonder ondersteuning voor de uitvoering. De balans tussen tijd,taak en vergoeding is helemaal zoek.

Wanneer één zorgverzekeraar iets schrapt maar de ander niet, blijft druk aanwezig. En de informatie over polissen blijft voor zorgvrager en –aanbieder problematisch. Verbeteringen aan ons zorgstelsel worden niet uitgevoerd ondanks vele signalen, ook vanuit adviesorganen. Patiënten en zorgaanbieders lopen vast. Ook de positie van collega’s die vanuit zorg werkzaam zijn in het onderwijs staat op het spel.

Natuurlijk is er geen simpele oplossing voor al deze zaken. Soms lijkt het alsof de zorgverzekeraar afgespiegeld wordt als boeman en wij als klagers. Het framen is aan de orde van de dag. Zo heeft ieder zijn of haar problemen. Zit de oplossing in technologie?  De suggestie wordt gewekt dat zorgaanbieders hier niet hard voor lopen en anderen lijken te dwepen met dit onderwerp.

Aangezien ik bemerk dat ik voor bepaalde vraagstukken gewoon kan wijzen naar blogs van jaren geleden, omdat de problematiek nog steeds aanwezig is, heb ik besloten te stoppen met dit blog. Ik dank u voor alle reacties en voor uitnodigingen voor een gesprek.

De redactie van Arts en Auto dank ik voor de plek die ik kreeg om klare taal te spreken over mijn ervaringen in de praktijk. Ondanks de zeer hoge regeldruk ga ik vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Na zeven (magere) jaren hoop ik op wat vet op onze botten. In het belang van de voortgang van goede zorg voor jong en oud.

12 Reacties Reageer zelf

 1. B. de Wolff
  Geplaatst op 5 december 2019 om 17:05 | Permalink

  Jammer, maar begrijpelijk, helaas. Ik vond je berichten altijd erg ‘raak’. Bedankt.

 2. Chantal
  Geplaatst op 5 december 2019 om 19:57 | Permalink

  Hartelijk dank voor al jouw inzet en rake columns. Ik begrijp je zeker; het wordt steeds meer een herhaling van zetten. Ik wens je heel veel succes met alles wat op jouw pad komt en deel het vertrouwen.
  Dank je wel!

 3. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 5 december 2019 om 21:27 | Permalink

  Dank voor reacties en laten we hopen dat er toch ergens een zaadje geplant is.

 4. Astrid Renes
  Geplaatst op 5 december 2019 om 22:05 | Permalink

  Dank dank dank, voor het verwoorden van wat we allemaal al jaren voelen. Je helderheid en je inzet zijn subliem. We blijven hoop houden voor de toekomst!

 5. Annelies Hes
  Geplaatst op 6 december 2019 om 02:30 | Permalink

  Jij sloeg in elke column, elk blog, de spijker op z’n kop. Met lede ogen zie ik hoe het volledig spaak loopt in de Logopedie. De een na de ander ervaren collega valt om, praktijken stoppen, er is geen jonge logopedist meer te vinden die in de 1ste lijn wil werken. Er studeren er überhaupt nog maar enkele tientallen af per jaar, landelijk. Als je denkt dat het niet erger kan, wordt het nog schrijnender.
  Ik ben zeer somber over de toekomst van ons vak. Terwijl ik van nature een rasoptimist ben. Succes met alles Dienie, ik ga je rake observaties, typeringen en meningen missen.

 6. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 6 december 2019 om 12:12 | Permalink

  Je reactie begrijp ik goed Annelies. Het kan zo inderdaad niet doorgaan. Ik hoop dat het tij gaat keren. Het kostenonderzoek van Gupta Strategists maakt hopelijk veel inzichtelijk en geeft oplossingen die werkelijk verandering brengen. De scepsis onder de beroepsbevolking is niet verwonderlijk gezien ervaringen uit het verleden. Voor ons is het al lang duidelijk dat we echt vet op onze botten nodig hebben.

 7. Irma Wopereis
  Geplaatst op 7 december 2019 om 08:48 | Permalink

  Dank je wel Dienie voor al je blogs de afgelopen jaren. Je verwoordde datgene dat door een grote achterban gevoeld wordt. Ik begrijp je standpunt om er nu mee te stoppen. Je hoort jezelf in herhaling vallen. Toch is het nooit voor niets geweest. Er is wel degelijk een zaadje geplant. Een kwestie van tijd en geduld om dat te laten groeien.

 8. anh jansen
  Geplaatst op 7 december 2019 om 17:23 | Permalink

  Het Vet op de botten kan je op je buik schrijven. En het zaadje kon het beton niet eens bereiken; een hongerige verzekeraar wist er wel raad mee.

  Vergeefse moeite. Klare Taal is Klare Taal.

  Klara Taal geeft de NZa in reactie op de vraag of een verzekeraar een verplicht verzekerde het verschil mag laten betalen tussen de prijs van het geneesmiddel volgens de officiële prijslijst en de door de verzekeraar als redelijk en billijk geachte prijs; de NZa is toezichthouder en grijpt alleen in als het algemeen belang wordt geschaad en in het geding is; wordt benadeeld dus. Of de vrager de polisvoorwaarden van de verzekeraars wil opsturen, de betreffende wetgeving en de informatie van de NZa zelf en waar die te vinden is op de site.

  Bedenk dat de NZa ook redeneert in een tarief voor de materiaalkosten en een tarief voor de WMG.

  Een restitutie verzekeraar moet van rechtswege een vergoeding betalen voor geleden schade ten laste van de verzekeraar. Deze vergoeding moet marktconform zijn. Vergoeding is wat anders dan betaling.

  Dat hebben twee verzekeraars zich geen tweede keer laten vertellen. Men zoekt de randen op.

  Het algemeen belang wordt natuurlijk benadeeld als een verzekeraar daadwerkelijk alle kosten moet betalen. Tot nu toe deden alle verzekeraars dat ook. Dat zegt de Wet. Zegt ook de NZa op haar website; alles of niets. Tot 2020 kozen alle verzekeraars om alles te vergoeden en te betalen.

  Volgens een van de twee verzekeraars worden de verzekerden benadeeld als zij, de verzekeraar dus, alles moeten betalen. Indien de verzekeraars niets betalen, zoals de Wet en de NZa op de website zegt, worden de verzekerden benadeeld. Wat is er dan mis met het compromis? De verzekerden betalen het verschil?

  Waarom alle overige verzekeraars wel de Wet en de instructie van de NZa volgen? Tja. Dat moet je hen vragen of de NZa. Innovatie in de zorg wordt zeer op prijs gesteld. Alles is toegestaan, mits het Algemeen Belang niet wordt geschaad.

  Beide verzekeraars wachten een nadere instructie af van de NZa of een terechtwijzing door een Rechter.

  De NZa hierover geïnformeerd: dan kan die verzekeraar lang wachten, want wij doen niets. De NZa is toezichthouder en die houdt toezicht. Het is de Minister die beslist.

  Klare Taal. Als laatste advies zegt De NZa wel dat een verzekerde altijd naar de Rechter kan stappen, maar eerst de Klachtencommissie moet raadplegen. De Wet, Zvw en WMG, zijn in principe wel leiding gevend en ook de website van de NZa geeft het verbod op verschilbetaling aan, maar daar kan en mag van worden afgeweken in het kader van het Algemeen Belang.

  Hoe lager de uitkeringen en schadevergoedingen door de verzekeraars hoe meer het Algemeen Belang daarmee is gediend.

  Hoe hoger de premie inkomsten en hoe lager de schadelast uitkeringen is nog beter in kader van het Algemeen Belang. Het verschil valt toe aan de verzekeraars zelf! In het Algemeen Belang.

  Het ene verschil is niet gelijk aan het andere verschil.

  Dat is nog eens Klare Taal.

  Het vet op de botten als Eerste Lijns zorgaanbieder kan je dus op je buik schrijven.

  En als de overige verzekeraars nu deze Klare Taal ook doorhebben kunnen we een polis wijzigingen circus tegemoet zien. Het financieel voordeel voor de verzekeraars is immers enorm! Verzekerden kunnen bij poliswijzigingen in hun nadeel altijd uitwijken naar een concurrerende verzekeraar. Zo werkt de gereguleerde markt. Maar wat als alle verzekeraars nu hetzelfde aanbieden onder het motto als alles even slecht is, is het goed?

  Die gok willen de verzekeraars best wel nemen.

  De beide verzekeraars proberen nu de zorgaanbieders zo gek te krijgen dat zij het verschil voor hun rekening nemen, opdat de verzekerden niet op kosten worden gejaagd.

  Tja. Klare Taal.

  Neen dus. Gewoon iedereen contant laten betalen. Mag volgens de NZa. In kader van Algemeen Belang. Vrije artsenkeuze moet worden gerespecteerd. Zegt de Tweede Kamer. Zegt de Eerste Kamer. Dat is toch de Volksvertegenwoordiging?

  Alles wordt vergoed, maar niet alles wordt betaald. Geen contract is ook een contract. Dreigen met niet-tekenen is ook tekenen.

  ONVZ is een Restitutie verzekeraar in naam. Verzekerden moeten zelf maar een zorgaanbieder zien te vinden. Maar is ONVZ nog wel een Restitutie verzekeraar? DSW is een combinatie verzekeraar. Landelijke dekking? Hinderpaal? Acute zorg binnen 1 dag reistijd is voldoende. Hoeveel zorgaanbieders moet DSW dan contracteren voor landelijke dekking?

  Laten nu KNMP en Collectieven maar zien waartoe zij op aarde zijn. Als je mee blijft opschuiven met de verzekeraars kukel je op een bepaald moment mee over de rand. Een belangenbehartiger van zorgaanbieders is wat anders dan een verzekeraar. Zijn ze daar dan nog steeds niet achter?

  De toezichthouder houdt vast aan de werkinstructie; toezicht houden. De Minister beslist.

  Wie stapt er naar de Rechter? Even de landkaart bekijken…, neen, Malta is een echt eiland. We hoeven niet de boot te nemen.

 9. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 7 december 2019 om 21:06 | Permalink

  Dank Irma voor je opmerkingen en het is zeer belangrijk dat we nu vol voor ondersteuning van ons vak gaan en tegenwicht bieden aan zorgverzekeraars in het belang van patiënt en continuïteit van praktijken. Tijd, taak en tarief worden momenteel bekeken via de uitwerking van het kostenonderzoek waar nu ZN ook aan meedoet. Wat er zal gebeuren wanneer de cijfers voor ons als zorgaanbieders gunstig uitvallen is onzeker. Uit het verleden bleek al vaker dat elke ZV zijn eigen weg gaat gewoon omdat het KAN. dat maakt het voor ons heel moeilijk. Geen haan die er naar leek te kraaien dus wie weet moeten we hogerop gaan voor eerlijke positie/ vet op onze botten en de fouten halen uit ons zorgstelsel. Dat het ministerie van VWS en ook NZa niet inzien dat er grote scheefgroei is, is onbegrijpelijk. Via art 13 en kritiek op ongecontracteerden door VWS wordt de positie alleen maar schrijnender voor ons.
  Ik dank NAH Jansen voor zijn inbreng. Ik herken hem als iemand die reageerde op mijn blog vanaf het eerst uur.De kritiek die naar voren kwam over het systeemmodel, de rol van oa NZa, over de “gereguleerde”marktwerking en ‘free-rider’schap van zv’s begrijp ik zeer. Ook de discussie over afschaffen van artikel 13 lijkt inderdaad nog steeds nodig.
  Vandaag las ik weer een bericht dat data van patiënten- reviews gebruikt worden op een oneigenlijke manier. Het houdt inderdaad niet op, niet vanzelf. Toch blijf ik lichtpuntjes zien en anders creëren we ze zelf.

 10. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 7 december 2019 om 21:30 | Permalink

  Excuses voor de foutieve voorletters anh jansen . En ook voor het schrijven in algemeenheden want er zijn zeker politici en anderen die verandering willen. Ook is het beleid van de verschillende zorgverzekeraars en de omgang met ons zeker niet gelijk. Wanneer je kijkt naar evaluatie van Zo werkt de Zorg over ons stelsel en naar documenten van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zou er al zeker iets veranderd moeten zijn. Ik hoor soms wel woorden maar kleine daden maar die worden weer gevolgd door extra strenge regels. ‘Samen’ en ‘vertrouwen’ zijn woorden die ik te vaak heb gehoord en maar weinig heb mogen ervaren.

 11. anh jansen
  Geplaatst op 8 december 2019 om 13:42 | Permalink

  Een de grootste weeffouten in het systeemmodel Zorgstelsel 2006 is de afschaffing van de achteraf risicoverevening. Alle schadelast zorg wordt middels een geavanceerd vereveningsmodel vooraf ingeschat op risicos en krijgen de verzekeraars vooraf uitgekeerd door de Rijksoverheid. Dit risicovereveningsfonds wordt gefinancierd uit de inkomensafhankelijke premie heffing en uit de Rijksbijdrage voor onder 18 jarigen. Dat potje wordt betaald uit de algemene belastingpost. Alles wordt betaald door de burgers.

  De crux is nu de vooraf verevening. Die is nimmer perfect. Kan ook niet. Geen computer kan voorspellen wat de toekomst brengt, laat staan de schadelast zorg veroorzaakt door een burger. Maar Nederland denkt van wel. Hun model is het minst imperfecte ter wereld. Dus het moet maar. De Minister van VWS en van Financien zijn zich bewust van de imperfectie, maar doen er nog een schepje bovenop: een bewust lagere vergoeding vooraf voor de verzekeraars opdat zij op zo laag mogelijk prijs en zo laag mogelijk volume schadelast zitten. De extra economische prikkel voor verzekeraars is de afmaker: vooraf maken zij samen met de Minister een raming van de totale schadelast zorg en daar doet de Minister wat van af, maar als de verzekeraars onder die raming weten te blijven, mogen zij het verschil houden en toevoegen aan de reserves.

  Gaan zij over de raming heen, dan komt de Minister met de MBI en de MBH; dat zijn generieke kortingen op de onderliggende zorgaanbieders. De Minister roomt dan de overschrijding af bij de veroorzakers, in de ogen van de ambtenaren van VWS en MinFin.

  Wie is hier de verliezende partij? Wie zit niet aan tafel? De burger in de vorm van verplicht verzekerd. Die wordt leeggetrokken. Bij geboorte is de levensverwachting gelijk aan de omliggende landen. Na 65 jaar leeftijd loopt die levensverwachting dramatisch terug! Die 2 tot 5 jaar kortere levensverwachting volgt volledig uit de niet geleverde zorg, zorg van slechte kwaliteit. CBS geeft de getallen. Getallen liegen toch niet?

  Nederland is het enige land ter wereld zonder de combinatie van vooraf en achteraf risico verevening. En Nederland is dan ook het land dat van mening is dat de andere landen gek zijn.

  Maar al met al; met dit systeemmodel en deze wijze van financiering gaan de verzekeraars schrapen tot zij op het bot van de zorgaanbieder zitten, breken de botten ook nog een open en zuigen dan het merg eruit. Doelmatige zorginkoop heeft dat.

  Hoop op Vet op de Botten en licht aan het einde van de tunnel kan je dus vergeten. Zit niet in het systeem ingebouwd.

  Komt er verandering? ZN is de lobby organisatie van de gezamenlijke verzekeraars. Die houdt jaarlijks een klasje voor topambtenaren en politici en kaderleden. Na succesvol doorlopen van dit klasje, een cursus van 1 week Systeemmodel Zorgstelsel 2006, zijn die lui geheel gebrainwashed en lopen zij in de mars.

  De Argumentenfabriek levert een reeks naslagwerken met Zo werkt de Zorg. Er wordt sticker bijgeleverd; NIET. Die moet je dus op aangewezen plek plakken. Na volgen van een gecertificeerde plak cursus. Zij kan in ieder geval geen argument bedenken waarom die Sticker niet moet worden geplakt.

  Een toekomstbestendig bedrijf, een toekomstbestendig bestuur, organiseert tegenspraak, organiseert kritiek. Zo niet de BV Nederland. De reden? Het Basispad. Autonome groei van de Rijksoverheid in al haar geledingen, inclusief verzekeraars, met netto 3.5% per jaar. Ongeacht de stand van de economie of de wereld. De Raad van State heeft moed gevat en eerst nu bij de laatste begroting haar mede ambtenaren gewaarschuwd; de inkomens van 15.000 tot 55.000 euro per jaar hebben nu een marginale druk van 70%! Een wereldrecord. Op Cuba na. Van iedere euro die er in dit land rondgaat, gaat 61% via de Overheid. Ook een wereldrecord. Op Cuba na. Japan en de USA zitten op 35%. Duitsland op 45. De Scandinavische landen op 50%. Daar zit dus alles in! Geen aparte verzekeringen, maar wel gratis kinderopvang e.d. Alles via de belastingen. Zeer efficient.

  Gaat dit veranderen? Neen, de persbreidel gaat gestaag door. Kwaliteitskranten framen nu in naam van de Overheid dat de Overheid inmiddels te klein is geworden. Er moet geld bij. Die 70% is te weinig om van rond te komen. Zeggen politici die niet meer op hun giro hoeven te kijken; pinnen kan altijd!

  IJdele hoop dus. Wie kan er een mondje Russisch?

  Nederland wijzigt het ambtelijk wanbeleid eerst na een inval door een buitenlandse Mogendheid. Ooit de Fransen en laatstelijk de Duitsers. Die voerden per direct het nationale ziekenfondsmodel in. Dat werd door de SDAP omgezet in particulier, ambtelijk en ziekenfonds. ZN heeft 60 jaar gelobbyed om er een 100% particulier model van te maken; wij schaffen dass wohl. Niet dus. Maar daar ging het ZN niet om. Nu framed ZN dat omzetting naar een nationaal ziekenfondsmodel niet meer kan……, dankzij het Klasje en de ZN indoctrinatie cursus zit dat Frame zeer diep.

  Zouden de Belgen er voor open staan? De Russen moet eerst door Polen en Duitsland. Niet doelmatig. Dan beter de Belgen toch?

 12. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 10 december 2019 om 13:21 | Permalink

  Ik deel de zorgen over ons zorgstelsel. Zorgaanbieders die geen behandeling geven ivm onrendabel tarief, zorgverzekeraars die aangeven waar men niet naar toe mag etc en men ziet elkaar bij de rechter van geld dat naar zorg dient te gaan. De patiënt die denkt verzekerd te zijn heeft het nakijken. Zoveel is hier al over aangegeven. De problemen worden forser. En in plaats van duidelijkheid over je zorgverzekering blijf je in het ongewisse. Jaarlijkse campagne om over te stappen vanuit VWS heb ik al vaker besproken. Het overstapcircus geeft veel onzekerheid en onduidelijkheid. Daarin zit de oplossing niet.