Klatergoud

Frits Bosch is oud-eerstelijnspsycholoog en schrijver van Help, de psycholoog verzuipt!

 

 

 

‘Huidige manier van verantwoorden leidt tot slechtere zorg’ sprak Jan Kremer, hoogleraar patiëntgerichte innovatie en lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) zich uit op het prima VvAA-congres ‘Een Frisse kijk op kwaliteit in de ggz’. Samen met VGZ-voorzitter en voormalig Minister Ab Klink was hij ook kritisch over Value based healthcare (VBHC). Tijdens het VvAA-congres benadrukte Hoogleraar Psychiatrie Jim van Os nog eens hoe belangrijk het is dat er veel meer gebruik gemaakt gaat worden van ervaringen van GGZ-aanbieders en -gebruikers.  

De vraag is hoe de voorstanders van VBHC en cijfermatige verantwoording zullen reageren op de  uitkomsten van het VvAA-congres en wat zij zullen doen met de verzamelde patiëntendata, oftewel  ‘het nieuwe goud’. Zullen de deelnemers van het Qcruxx-congres Implementeren, faciliteren en samenwerking bij waardegedreven zorg nu een andere koers gaan varen?

Ik verwacht dat zeker niet van de organisatoren van het congres van het Keurmerk Basis GGZ (KIBG) eind oktober. Dit particuliere keurmerk heeft een stevige inbreng van Indigo (Parnassia) en is een voortzetting van het destijds door vriend en vijand afgebrande Mirro (oa Achmea en Parnassia). Er is een forse overlap tussen KIBG keurmerk met het landelijk GGZ-Kwaliteitsstatuut, maar dan met wat extra’s.

Op de website van KIBG lees ik:

‘Jaarlijks reiken we Gouden Randjes uit aan de ‘meest gewaardeerde’ Keurmerkdragers. Deze praktijken en instellingen spannen zich bovengemiddeld in om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze Keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.’

De toekenning van ‘het Gouden Randje’ is echter voor een belangrijk deel gebaseerd op de waarderingen in Zorgkaart.nl, en daar valt nog wel wat over te zeggen.De Volkskrant schrijft hier in mei 2016 al over ‘Kwaliteitsmeting arts kan en moet beter; de beoordelingen zeggen veel minder over zorgkwaliteit dan iedereen denkt. 

Oud huisarts Wim Jongejan schreef zeer onlangs in ZorgICTZorgen een vernietigend artikel over Zorgkaart.nl: ‘Het lijkt mij dat de Zorgkaart Nederland niet bepaald een kwaliteitsinstrument is. Eerder is het een zeer dure uitlaatklep om genoegen/ongenoegen jegens individuele zorgaanbieders en zorginstellingen te ventileren.’  

 ‘De handschoenen mogen uit; het moment voor ongezouten kritiek op de Basis GGZ is tijdens de Roast of the Basis GGZ. Kom je gal spuwen en bespreek met elkaar de grootste ergernissen. Je probleem mag hier een probleem heten in plaats van een uitdaging.’  is de oproep van KIBG op de agenda van hun conferentie.

De vraag is of een van de GBGGZ-aanbieders met een eigen commercieel keurmerk op hun eigen congres wel kan spreken namens ‘The Basis-GGZ’. De Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen (LVVP) heeft al langer afstand genomen van dit overbodige keurmerk.

Ik wil deze handschoen dan ook alleen oppakken als mijn bijdrage aan de roast beperkt blijft tot de KIBG-collega’s die kwaliteit nog steeds vertalen in Randjes van Klatergoud!

Delen