Klinieken, laat je horen!

In navolging van CZ moeten alle zorgverzekeraars de tarieven openbaar maken die ze met de ziekenhuizen afspreken, vindt minister Edith Schippers. Volgens haar is dit de enige manier om patiënten beter te informeren. Dat is een beetje kort door de bocht natuurlijk, want weten dat een schroefje voor een botverankerd hoortoestel bij ZGT 16.943,36 euro kost, betekent alleen dat we weten dat dit 10.000 euro boven het landelijk gemiddelde ligt. Het betekent nog niet dat we weten waarom het dit bedrag kost, want het ziekenhuis wil dit niet uitleggen.

Dit neemt niet weg dat inzicht in de prijzen een eerste aanzet biedt tot het stellen van kritische vragen. Juist daarom is het zo interessant dat Jeroen Wester in NRC Handelsblad na die bekendmaking van CZ een artikelenserie is gestart over de ziekenhuistarieven, en dat de basis voor die artikelen ligt bij de ervaringen van lezers. Dit is een belangrijke stap om het publiek te betrekken bij de discussie over de kosten van de zorg. Toegegeven, gelet op de lezersgroep van NRC is dit vooralsnog een relatief kleine en goed geïnformeerde groep, maar het brengt de zaak wel in beweging.

‘Inzicht in ziekenhuistarieven biedt een eerste aanzet  tot het stellen van kritische vragen’

Ik vraag mij af hoe op het kantoor van Zelfstandige Klinieken Nederland tegen die artikelen wordt aangekeken. Schippers stelt dat klinieken in tegenstelling tot ziekenhuizen werken met tarieven die een relatie hebben met de gemaakte kosten. Waar ZGT ervoor kiest om te zwijgen, zou toch beslist een kliniek te vinden moeten zijn die wel met de media wil praten. Laat zo’n kliniek maar eens uitleggen waarom het heel goed mogelijk is om zorg tegen concurrerende tarieven te leveren, en waarom dit goed is voor de BV Nederland en voor de ontwikkeling van de zorgpremie van de verzekerden.

Delen