KNMvD – Over kwaliteit gesproken

In januari 2013 voerde de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen in. Er waren destijds in de beroepsgroep voor- maar ook felle tegenstanders. Twee jaar na invoering lijkt de kou nog niet uit de lucht, maar werkt de KNMvD onder leiding van de nieuwe voorzitter aan een aangepast register. Haalbaar, betaalbaar en onafhankelijk. Op 1 april moet het er zijn. Een update.

Tekst: Wout de Bruijne en Marjan Enzlin | Beeld: Marcel Leuning

Om direct antwoord te geven op de vraag uit de intro: anno 2015 kent het CKRD (Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen), ondanks (aangekondigde) aan-passingen, nog altijd de nodige tegenstand. Sommige tegenstanders beweren zelfs dat de helft van de praktiserende KNMvD-leden het lidmaatschap uit onvrede heeft opgezegd. Desgevraagd houdt de KNMvD het op ‘enkele tientallen’ dierenartsen. Precieze aantallen zijn volgens de vereniging niet te noemen, omdat bij opzegging vaak meerdere factoren tegelijk een rol spelen. Hoe dan ook; onder praktiserende dierenartsen is het ledental met bijna 10 procent teruggelopen in de afgelopen drie jaar. Opzeggers gaven volgens de KNMvD in meerderheid aan dat zij om financiële redenen opzegden.

Lees verder (pdf).

01-2015p034-036

Delen