Koffiedik

‘Als de koffiejuffrouw het wil ligt alles stil’ zong popgroep VOF de Kunst in 1987 in hun hit Eén kopje koffie.

Tekst: Wout de Bruijne | Beeld: Carola van Dalen

De afgelopen weken lag wereldwijd veel stil, maar niet vanwege koffiepauzes. Al helemaal niet in ziekenhuizen, daar was door de eerste COVID-19-piek nauwelijks tijd voor koffie. Voormalig verpleegkundigen trokken hun werkkleding weer aan en sprongen bij. Ook Brechje De Ru. Tot 2018 werkte zij 22 jaar lang als anesthesieverpleegkundige. Maar zij wilde ‘naar buiten’ en begon een mobiel koffiecateringbedrijf. Dat liep geweldig tot de coronacrisis kwam en de zaken stilvielen. De barista wilde niet thuiszitten, heeft nog steeds een zorghart en werd verpleegkundige op de ic in het Utrechtse Diakonessenhuis, een van haar eerdere werkgevers.  

Vanaf september is zij weer volop terug in haar koffiecateringbedrijf. Maar zij trekt zo haar isolatiekleding weer aan mocht er nóg een besmettingsgolf komen. Of dat nodig zal zijn, is op moment van dit schrijven – medio mei – koffiedik kijken.

Delen