Kosten onder de loep

In 2012 werden bij wijze van proef vrije tarieven geïntroduceerd in de mondzorg. Tandartsen mochten van de Nederlandse Zorgautoriteit hun eigen prijzen vaststellen, wat toentertijd nieuw was voor hen. Om die prijzen te kunnen vaststellen, werden kostprijsberekeningen gemaakt en op basis daarvan prijzen bepaald, rekeninghoudend met de missie en de visie van de praktijk, concurrentie, enzovoort.

Een jaar later beëindigde de NZa de proef en werden de tarieven weer centraal vastgesteld. Tandartsen hebben nu te maken met situaties waarin ze een perfecte kostprijsberekening maken voor hun praktijk en vervolgens met een tariefverlaging geconfronteerd worden. Daardoor wordt hun resultaat fors aangetast. Per 1 juli 2015 gaan de tarieven in de tandheelkundige zorg opnieuw omlaag, nu met ruim 5 procent.

Dit lijkt geen erg ingrijpende maatregel. Maar als we de impact op de omzet doortrekken naar het resultaat onder de streep verbleekt menig tandarts. Gemiddeld daalt het resultaat namelijk van 15 tot 20 procent, als we de kosten althans ongewijzigd laten.

Bent u flexibel genoeg in de kosten?

Zonder nu te veel op de voor de mondzorg specifieke materie in te gaan, is het voor iedere medisch professional met vastgestelde tarieven raadzaam periodiek de kostenstructuur onder de loep te nemen. Bent u flexibel genoeg in de kosten? Kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk het personeelsbestand aanpassen? Veelal vormt het personeel immers een van de grootste kostenposten in een praktijk.

Een goed begin is het verkrijgen van inzicht in het financiële reilen en zeilen van de praktijk, bijvoorbeeld door op kwartaalbasis uw omzet en kosten in beeld te brengen. Tegenwoordig is financieel advies in de vorm van een jaarlijks gesprek met de accountant, waarbij teruggekeken wordt naar het voorgaande jaar, niet meer genoeg. Een medisch professional die regelmatig de actuele financiële situatie met zijn adviseur bespreekt, krijgt namelijk de mogelijkheid om bij te sturen. En kan daarmee het resultaat gedurende het boekjaar positief beïnvloeden.

Delen