Kracht en zwakte

Het leidt geen twijfel dat de grote groep huisartsen die vandaag op het Malieveld staat op meer publieke en politieke sympathie kan rekenen dan de actievoerende boeren. Maar bereiken ze ook de doelen die ze op hun actiepagina op een rij hebben gezet? Dat is de vraag.

De standaard consulttijd moet naar vijftien minuten, is een van de eisen. De minister kan hierbij de vraag stellen: heeft iedere patiënt vijftien minuten nodig? Een andere eis is: de grenzen van het huisartsenvak moeten worden gerespecteerd. Dat is maar ten dele een politieke kwestie. Het is ook aan medisch specialisten en andere zorgprofessionals, die te makkelijk geneigd zijn om te zeggen: vraag maar aan uw huisarts. En aan de patiënten, die lang niet altijd op de juiste gronden de huisartsenpost bezoeken.

‘Huisartsen eisen dat de grenzen van hun vak worden gerespecteerd’

En het is voor een deel ook aan de huisartsen zelf, die alleen door goede samenwerking met de professionals in het sociaal domein bij niet-medische klachten patiënten direct kunnen verwijzen naar de plek waar zij wel de hulp kunnen krijgen die zij nodig hebben. Weer een andere eis is dat de wachttijden in ggz, sociaal domein en de tweede lijn moeten worden aangepakt. Dat moet zeker, maar dit is zo’n enorm multifactorieel probleem, dat het de vraag is of dit zelfs maar in de huidige kabinetsperiode kan worden gerealiseerd, laat staan op de korte termijn.

De vrees is dan ook dat van structurele verandering niet snel iets terecht zal komen. Toch zullen de huisartsen die vanmiddag op het Malieveld staan maandag gewoon weer aan het werk zijn. Hun enorme drive om er te zijn voor hun patiënten is zowel hun kracht als hun zwakte.

Delen