Kritiek kwaliteitsregister dierenarts

Het kwaliteitsregister voor dierenartsen dat in januari 2013 een feit moet zijn, stuit bij een aantal dierenartsen op grote weerstand. Dat meldt Vets4Vets aan de redactie van Arts en Auto naar aanleiding van een artikel hierover. Dierenartsorganisatie KNMvD is zich bewust van de kritiek, maar voelt zich gesteund door een  grote meerderheid van dierenartsen.

 

Vets4Vets stelt in een brief aan de redactie dat in de randstad inmiddels zo´n 250 dierenartsen hebben aangegeven pertinent tegen het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen/Beroepscompetentieprofiel (CKRD/BCP) te zijn. Volgens Vets4Vets is van vrijwillige registratie geen sprake. Een woordvoerder, die niet bij naam genoemd wil worden, noemt de registratie ‘verplicht vrijwillig’, omdat niet-geregistreerden straks buiten de boot dreigen te vallen omdat zij geen kwaliteit zouden leveren. Belangrijk argument om tegen het kwaliteitsregister te zijn, is verder dat er vanuit de maatschappij geen vraag zou zijn naar een kwaliteitssysteem. Iets wat volgens de KNMvD juist wel het geval is.

In een reactie meldt de KNMvD bij monde van voorzitter Ludo Hellebrekers, dat de beelden die door Vets4Vets worden geschetst niet overeenkomen met de breed gedragen visie van dierenartsen in het land en de uitkomsten van een reeks van ledenenquêtes. ”Wij zijn ons er van bewust dat een kleine groep collegae het niet eens is met de kwaliteitsplannen”, aldus Hellebrekers. “Om die plannen te bespreken heeft de KNMvD dan ook 39 ledendiscussieavonden belegd in Nederland en is op verschillende momenten in het proces de mening van de leden gevraagd. Daarbij is ruime steun voor de plannen verkregen.”

Delen